CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3 – CH3COOH ra C2H5OH | Bostonenglish.edu.vn

CH3COOH ra C2H5OH

Điều chế C2H5OH từ CH3COOH

CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3 được VnDoc biên soạn là phương trình phản ứng từ CH3COOH ra C2H5OH. Hy vọng với phương trình hóa học này sẽ giúp các bạn viết và cân bằng đúng phương trình. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình từ CH3COOH ra C2H5OH

2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

2. Bài tập liên quan

Câu 1: Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

(1) Lên men giấm ancol etylic

(2) Oxi hóa không hoàn toàn andehit axetic

(3) Oxi hóa không hoàn toàn Butan

(4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo ra axit axetic là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra

C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol

D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau

Câu 3: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol không có liên kết hidro, axit có liên kết hidro

B. Vì liên kết hidro của axit bền hơn của ancol

See also  Căn Số Là Gì - Nên Làm Gì Khi Biết Mình Có Căn Số | Bostonenglish.edu.vn

C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn

D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi

Câu 4: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 6% đến 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% đến 18%

Câu 5: Chia a gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: trung hòa vừa đủ bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M

Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m gam este ( giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)

Vậy m có giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

……………………………

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply