CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2 – CH3COOH ra CH3COONa | Bostonenglish.edu.vn

CH3COOH ra CH3COONa

CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2 được Bostonenglish biên soạn là phản ứng hóa học thể hiện CH3COOH là một axit yếu có thể tác dụng với mối sản phẩm sinh ra muối mới, khí CO2 và H2O. Mời các bạn tham khảo.

ch3cooh na2co3

ch3cooh na2co3

Bạn đang xem: CH3COOH ra CH3COONa

Axit axetic tác dụng với muối

Phản ứng CH3COOH và Na2CO3

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Điều kiện phản ứng xảy ra

Không có

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3COOH (acid acetic) tác dụng vói Na2CO3 (natri cacbonat) tạo thành CH3COONa (natri acetatvà CO2 (Cacbon dioxit)

Phương trình để tạo ra chất CH3COOH (acid acetic) (ethanoic acid)

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COOH + H2O

See also  Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE bỏ dấu cách trong danh sách số điện thoại hiệu quả

Phương trình để tạo ra chất Na2CO3 (natri cacbonat) (sodium carbonate)

+ 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3 2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất CH3COONa (natri acetat) ()

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2+ CO2 NaOH + CH3COONH4 → CH3COONa + H2+ NH3 CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2+ CO2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2+ N2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

2CO + O2 → 2CO2 CO + H2+ PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tính chất của axit axetic

 Tính chất vật lí

Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

Cấu tạo phân tử

Công thức cấu tạo:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic

Công thức rút gọn: CH3-COOH

Nhóm (-COOH) làm cho phân tử có tính axit

Tính chất hóa học

Tính axit yếu

Axit axetic là một axit hữu cơ mang đầu đủ tính chất của một axit yếu, yếu hơn axit HCl, H2SO4 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3

Làm quỳ tím chuyển đỏ

Tác dụng với kim loại đứng trước H: 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

See also  Loại bỏ liên kết tới file khác bằng VBA

Tác dụng với bazơ: CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

Tác dụng với oxit bazơ: 2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O

Tác dung với muối: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tác dụng với rượu etylic

CH3COOH + C2H5-OH \overset{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\,đặc,\,{{t}^{o}}}{\leftrightarrows} CH3COOC2H5 + H2O

axit axetic rượu etylic etyl axetat

Phản ứng cháy

Axit axetic cháy trong oxi tạo sản phẩm gồm CO2 và H2O

C{{H}_{3}}COOH+2{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Bài tập liên quan 

Câu 1. Công thức phân tử axit axetic là

A. C2H4O

B. C2H4O2

C. C2H6O2

D. CH2O2

Câu 2. Ứng dụng nào sau đây không phải của axit axetic?

A. Pha giấm ăn

B. Sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc diệt côn trùng

C. Sản xuất cồn

D. Sản xuất chất dẻo, tơ nhân tạo

Xem đáp án

Đáp án. C

Câu 3. Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Câu 4. Dung dịch của chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

A. CH3-CH2-OH

B. CH3-O-CH3

C. CH3-COOH

D. C6H12O6

Câu 5. Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây?

A. Ag

B. NaOH

C. Na2CO3

D. Zn

…………………………….

Trên đây Bostonenglish  đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply