Chain Of Custody Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Cong ty Tu van ISO Vien Dong

*

Tiếng Việt

*

English

*

中国

*

Yahoo

*

Skype

*

FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1993 tại Toronto, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, đồng thời có lợi ích cho xã hội và đạt hiệu quả kinh tế. (tham khảo tại www.fsc.org)
Tổ chức FSC đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Và thành lập một hệ thống chương trình chấp nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (gọi là bên thứ ba) được đại diện cho Tổ Chức FSC để chứng nhận những tổ chức doanh nghiệp quản lý rừng và những nhà sản xuất, thương mại các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.Để đánh dấu nhận biết cho người tiêu dùng thống nhất trên toàn thế giới về các sản phẩm làm ra từ rừng đã thực hiện chương trình quản lý rừng có trách nhiệm. Thì các Logo của tổ chức FSC và các nhãn dán trên sản phẩm sẽ là những minh chứng cho sự giám sát của các tổ chức đại diện.
Trong chương trình cơ bản của tổ chức FSC soạn thảo có 10 nguyên tắc và các phục lục đính kèm để các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên toàn thế giới cụ thể hóa vào thực tế trong các lĩnh vực của mình theo từng vị trí địa lý và từng quốc gia cụ thể. Để đạt được các chứng nhận của tổ chức FSC
Nguyên tắc 1: Tuân thủ theo pháp luật và các nguyên tắc của FSC.Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm đối với với việc sử dụng và sở hữu.Nguyên tắc 3: Quyền của người bản xứ.Nguyên tắc 4: Mối quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động.Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng.Nguyên tắc 6: Tác động về môi trường.Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý.Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá.Nguyên tắc 9: Duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.Nguyên tắc 10: Các khu rừng trồng.

See also  Desktop Là Gì - Hỏi Thanh Công Cụ Này Trên | Bostonenglish.edu.vn

Bạn đang xem: Chain of custody là gì

CHỨNG NHẬN FSC LÀ GÌ?Chứng nhận FSC là kết quả của các cuộc thanh tra, giám sát đánh giá tại các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân thực hiện bởi các Tổ Chức Chứng Nhận được FSC công nhận.Có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:
FM (Forest Management) Certificate – Chứng nhận Quản lý rừng: là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng xác định đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế. Chain of Custody Certificate – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: là chứng nhận cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ giao dịch từ các nguồn gốc đã được cấp chứng nhận, các sản phẩm này có thể sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận.
GIỚI THIỆU VỀ FSC-CoCCoC (Chain of Custody) – Chuỗi hành trình sản phẩmChuỗi hành trình sản phẩm (CoC) là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng đã được chứng nhận đến với người tiêu dùng, bao gồm những giai đoạn liên tục của việc khai thác, chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối. Là chuổi quá trình nhận dạng gỗ từ khu rừng đã được chứng nhận cho tới khi sản phẩm đến được người tiêu dùng cuối cùng.Mục đích của Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực để chứng minh các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng đã thực hiện chương trình quản lý có trách nhiệm đạt tiêu chuẩn của tổ chức FSC.
Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-004 (Ver. 02) – Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩmđối với các công ty cung cấp và chế biến sản phẩm có chứng nhận FSC. Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-005 (Ver. 02) – Tiêu chuẩn FSC dành cho các công ty đánh giá nguồn gỗ có kiểm soát FSC. Tiêu chuẩn: FSC-STD-30-010 (Ver. 02) – Tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát FSC dành cho các tổ chức quản lý rừng. Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-201(Ver. 02) – Các yêu cầu dán nhãn FSC trên sản phẩm.

See also  Accelerometer Là Gì - Piezoelectric Accelerometer | Bostonenglish.edu.vn

Xem thêm: Hash Là Gì – ứng Dụng Của Hash

Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực-Khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ.-Sơ chế gỗ.-Tinh chế các sãn phẩm gỗ.-Phân phối các sản phẩm từ gỗ.
Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường bắt buộc tại một số nước. Tạo thị trường mới trong thèm hội nhập Nâng cao lợi nhuận, tạo ưu thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

Xem thêm: Power Bi Là Gì – Microsoft Power Bi

Vien Dong Consultantssẽ xem xét quy mô và phạm vi tư vấn tại Quý Công ty trước khi bắt đầu chương trình tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ Thống FSC-CoC.
Giúp cho học viên hiểu và áp dụng tiêu chuẩn Quản Lý Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm FSC-CoC vào thực tế tại Quý Công ty.
Thành lập ban FSC-CoC. Xây dựng chính sách FSC-CoC. Xây dựng sổ tay FSC-CoC và các thủ tục . Hướng dẫn công việc và các qui định theo tiêu chuẩn FSC-CoC. Xem xét trước đánh giá. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận . Hướng dẫn duy trì hệ thống.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply