Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch | Bostonenglish.edu.vn

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.. Bài 5.32 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 18. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

Khối lượng kim loại tăng là : 1,88 – 1,12 – 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng trước.

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu                   (1)

0,01   →                             0,01 (mol)

Mg phản ứng hết làm khối lượng tăng là :  

64 . 0,01 – 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của Fe làm khối lượng tăng thêm là : 0,52 – 0,40 = 0,12(g)  

Quảng cáo

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu     (2)

See also  K20 Là Gì - K20 Là Lực Lượng Nào Của Bộ Công | Bostonenglish.edu.vn

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng tăng 64 – 56 = 8 (g)

x mol <————————————————– 0,12 g

(x = {{0,12} over 8} = 0,015(mol))

Số mol Fe ban đầu là ({{1,12} over {56}} = 0,02(mol) > 0,015)

Vậy Fe còn dư và CuSO4 hết.

Nồng đô mol của CuSO4 là : ({{(0,01 + 0,015).1000} over {250}} = 0,1M).

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply