Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau | Bostonenglish.edu.vn

Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau.  Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài tập ôn tập chương II

Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Lấy các điểm M, N lần lượt thuộc các đường chéo AC, BF sao cho MC = 2AM, NF = 2BN. Qua M, N, kẻ các đường thẳng song song với AB cắt các cạnh AD, AF lần lượt tại M1, N1. Chứng minh rằng:

a. MN // DE

b. M1N1 // mp(DEF)

c. mp(MNN1M1) // mp(DEF)

a. Gọi O là tâm hình bình hành ABCD, ta có AO là trung tuyến và ({{AM} over {AO}} = {{2AM} over {AC}} = {2 over 3})

⇒ M là trọng tâm của tam giác ABD , tương tự N là trọng tâm tam giác ABE

Gọi I là trung điểm của AB thì M, N lần lượt trên DI và EI

Quảng cáo

Trong tam giác IDE ta có: ({{IM} over {ID}} = {{IN} over {IE}} = {1 over 3}) nên MN // DE và (MN = {1 over 3}DE)

b. Trong ∆FAB: NN1 // AB ⇒ ({{A{N_1}} over {AF}} = {{BN} over {BF}} = {1 over 3})

Trong ∆DAB: MM1 // AB ⇒ ({{A{M_1}} over {AD}} = {{DM} over {DI}} = {1 over 3})

Do đó ({{A{N_1}} over {AF}} = {{A{M_1}} over {AD}}) nên M1N1 // DF

Mà DF ⊂ (DEF) suy ra M1N1 // mp(DEF)

See also  Game Thay Đồ Cho Công Chúa Winx Bloom Stella Flora Musa Xinh Dep | Bostonenglish.edu.vn

c. Ta có : M1N1 // DF , NN1 // EF

mà M1N1 và NN1 cắt nhau và nằm trong mp(MNN1M1), còn DF và EF cắt nhau và nằm trong mp(DEF)

Vậy mp(MNN1M1) // mp(DEF)

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply