Chuyên đề Tứ giác nội tiếp Toán 9 (Có đáp án) – Tài liệu hình học Toán 9 ôn thi vào 10 | Bostonenglish.edu.vn

Tứ giác nội tiếp đường tròn tứ giác bốn đỉnh nằm trên một đường tròn. Đường tròn đó được

gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

I. Phương pháp 1 chứng minh: Chứng minh bốn đỉnh của tứ giác cùng cách đều một điểm.

cùng thuộc một đường tròn.

Hướng dẫn giải

Gọi

là trung điểm

, ta có

//

IC AB

ICBA

IC AB

=

là hình hành

(1)

Tương tự

(2)

là hình thang có

nên

là hình thang cân(3); mà

Từ (1), (2), (3) ta hai tam giác

đều hay

hay bốn điểm

cùng

thuộc một đường tròn.

trên

. Chứng minh bốn điểm

cùng thuộc một đường tròn.

Hướng dẫn giải

Chủ đề 1: CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP

CÁC DỤ.

Mức độ 1:

M,N,

R

S

lần lượt hình chiếu của

O

Bài 2: Cho hình thoi

ABCD

. Gọi

O

giao điểm hai đường chéo.

CD= =

,

CD = 2AD

. Chứng minh bốn điểm

Bài 1: Cho hình thang

ABCD

(AB / / CD, AB < CD)

See also  Im Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply