Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O – Cl2 ra nước Gia ven | Bostonenglish.edu.vn

Cl2 ra nước Gia ven

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng NaOH cộng HCl sản phẩm thu được muối và nước. Nội dung chi tiết tài liệu được cập nhật dưới đây.

cl2 naoh

cl2 naoh

Bạn đang xem: Cl2 ra nước Gia ven

Clo tác dụng với NaOH

Phương trình Cl2 ra nước Gia ven

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

nước giaven

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Điều kiện phản ứng Clo tác dụng với NaOH

Điện phân dung dịch natri clorua NaCl có màng ngăn bằng xốp với điện cực dương bằng than chì và điện cực âm làm bằng sắt.

Clo tác dụng với NaOH có hiện tượng gì

Dẫn khí clo vào cốc đựng dung dịch NaOH loãng, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được dung dịch nước Giaven. Giấy quỳ tím bị mất màu.

See also  Next Hop Là Gì - Bài 1: Định Tuyến Tĩnh | Bostonenglish.edu.vn

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành H2O (nước) và NaClO (Natri hypoclorit)

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2+ 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH FeCl2 → Cl2 + Fe BaCl2 → Cl2 + Ba

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2+ 2Na → H2 + 2NaOH 2H2+ 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2+ NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất NaClO (Natri hypoclorit) ()

Cl2 + 2NaOH → H2+ NaCl + NaClO H2+ NaCl → H2 + NaClO 4NaOH + 4NH2Cl → H2+ N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2O

B. NaCl, NaClO4, H2O

C. NaCl, NaClO, H2O

D. NaCl, NaClO3, H2O

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 2: Vì sao nước clo có tính tẩy màu

A. vì khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học

See also  Căn Là Gì - Người Có Căn Mệnh Là Ai | Bostonenglish.edu.vn

B. Vì clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu

C. Vì clo hấp phụ được màu

D. Vì clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu

Xem đáp án

Đáp án D: Vì clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu

Câu 3. Thành phần của nước clo có chứa những chất nào dưới đây

A. H2O, Cl2, HClO3

B. HCl, HClO

C. Cl2, HCl, HClO2

D. Cl2, HCl, HClO

Câu 4. Thực hiện thí nghiệm cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, trong phản ứng dưới đây Cl2 đóng vai trò là

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

A. chất nhường proton.

B. chất nhận proton.

C. chất nhường electron cho NaOH.

D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Câu 5. Trong tự nhiên, clo tồn tại chủ yếu ở dạng nào

A. muối clorua

B. muối natri clorat

C. Axit clohidric

D. Đơn chất

Câu 6. Để thu được khí clo trong phòng thí nghiệm, người ta thu bằng cách

A. dẫn khí clo vào một bìn úp ngược sẵn

B. dẫn khí clo vào một bình được đậy bằng nút cao su có ống dẫn khí

C. dẫn khí clo vào một bình nút bằng bông được tẩm dung dịch NaOH đặc

D. thu clo bằng cách dời chỗ của nước

Câu 7. Khí clo có các tính chất nào sau đây?

A. Khí clo có màu vàng luc, tan ít trong nước, không độc

See also  Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Trò chơi ô chữ | Bostonenglish.edu.vn

B. Khí clo không màu, mùi sốc, tan ít trong nước, rất độc

C. Khí clo có màu vàng lục, mùi sốc, tan ít trong nước, rất độc.

D. Màu vàng lục, mùi hắc, tan nhiều trong nước, rất độc

Câu 8. Trong công nghiệp khí clo có thể được sản xuất bằng cách nào sau đây

A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp

B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp

C. dùng khí Flo đẩy Cl2 khỏi dung dịch muối NaCl

D. nhiệt phân muối NH4Cl

…………………………………….

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • cl2+naoh=nacl+naclo3+h2o
  • cl2 + naoh nhiệt độ thường
  • cl2 + naoh ở nhiệt độ cao
  • cl2 + naoh nguội
  • nacl + h2o
  • cl2 + h2o
  • Cl2 + KOH
  • nacl2 + naoh
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply