Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau mà các chữ số được viết theo thứ tự giảm dần – Hỏi đáp học tập | Bostonenglish.edu.vn

Hỏi đáp học tập

Câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia

Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau mà các chữ số được viết theo thứ tự giảm dần? Mời bạn cùng tham gia ngay thử thách giải đáp các câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia được VnDoc tổng hợp.

Một câu hỏi 30 điểm về Toán học trong phần thi Về đích tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia dành cho thí sinh Minh Thiện. Chắc hẳn vì áp lực của câu hỏi cuối cùng trong phần thi của chính mình lại chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi mà Minh Thiện đã đưa ra câu trả lời sai và nhường lại điểm cho thí sinh Duy Anh, người đã đưa ra đáp án chính xác cùng phần giải thích chi tiết. Bạn đã tìm ra câu trả lời chưa?

Câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau mà các chữ số được viết theo thứ tự giảm dần?

Trả lời:

Xét tập hợp gồm 10 chữ số: A = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 } .
Với mỗi tập con gồm 9 chữ số lấy từ tập A thì ta sắp được đúng 1 số thoả yêu cầu.
Do đó có tất cả C_{10}^{9} = 10

Cách khác:

Xét số có 10 chữ số: 9876543210.

See also  Mình Là Gì Của Nhau Đạo Nhạc, Lùm Xùm Tên Ca Khúc Của Nguyễn Văn Chung Và Onlyc | Bostonenglish.edu.vn

Bỏ đi một chữ số bất kì sẽ được một số thoả yêu cầu bài toán.

Có 10 cách “bỏ” như thế nên ta có đáp số là 10 số.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply