Crud Là Gì – Nghĩa Của Từ Crud | Bostonenglish.edu.vn

Giả sử rằng, bạn có một Website Tin Tức. Vậy CRUD là gì trong Website Tin Tức của bạn? CRUD là tính năng trên Front-End, Back-End hay Database? Tại sao cần giao diện CRUD trong Website? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết sau đây!

crud la gi

crud la gi

Bạn đang xem: Crud Là Gì ?

Cách thức hoạt động của CRUD

Tính năng lưu trữ liên tục của CRUD giúp theo dõi các thông tin như dữ liệu khách hàng, tài khoản, thanh toán…trên phần cứng hoặc ứng dụng. Một cơ sở dữ liệu chính được tạo ra để tích hợp các dữ liệu có tổ chức lại với nhau dưới dạng kiểu điện tử.

Có một vài kiểu cơ sở dữ liệu phổ biến như cơ sở dữ liệu phân cấp, cơ sở dữ liệu đồ thị và cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Trong đó cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng nhiều nhất vì có các dữ liệu dạng bảng có thể kết nối với bảng khác. Tính năng này hỗ trợ người dùng có thể cập nhật các thông tin bổ sung dễ dàng thông qua hệ thống từ khóa bao gồm khoá chính và khoá ngoại.

Ứng dụng để quản lý CRUD

Ngoài bốn chức năng chính thì CRUD còn được quản lý bởi các ứng dụng như cơ sở dữ liệu Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL.

Bốn thành phần chính của CRUD

1. CREATE – Tạo Mới Bài Viết, Tạo Mới Người Dùng

Để tạo một bài viết mới, quản trị viên Website sẽ nhập thông tin từ giao diện HTML. Gửi lên máy chủ Website thông qua HTML Form, xử lý và lưu trữ vào Database.

Máy chủ sẽ thực hiện công việc phức tạp như kiểm tra tính hợp lệ, kiểm tra sự trùng lặp,.. lưu trữ vào Database một bài viết mới.

Tính năng CREATE trong CRUD đơn giản là quá trình lưu trữ một bản ghi mới lên Database. Hay còn gọi là tạo mới bản ghi trên Database chính là CREATE trong CRUD.

Ví dụ về tính năng CREATE trong CRUD:

 • Người dùng đặt mua hàng trên Website Thương Mại Điện Tử cũng chính là CREATE. Website TMĐT tạo đơn hàng trên Database để lưu trữ thông tin của người mua hàng, sản phẩm họ mua,…
 • Người dùng đăng một bình luận trên Facebook, Facebook phải tạo mới một dòng dữ liệu trên Database của họ.

2. READ – Đọc Nội Dung Bài Viết, Đọc Thông Tin Người Dùng, Đọc Thông Tin Đơn Hàng, Xem Sản Phẩm

Ở tính năng CREATE, bạn đã có bài viết mới được lưu trữ vào Database. CREATE là tính năng tạo mới một bản ghi trên Database. Tính năng READ sẽ là tính năng xem bản ghi đó, hay còn gọi là đọc bản ghi đó.

See also  Những điều cần biết về thời hạn lưu trữ các loại chứng từ kế toán

Hiểu đơn giản thì READ là lúc người dùng xem một bài viết, xem một thông tin từ Database. Phần hiển thị giao diện sẽ do bạn đảm nhiệm. Người dùng gửi yêu cầu đến máy chủ và xem bài viết đã lưu trữ trong Database.

Tính năng READ trong CRUD là quá trình một bản ghi từ Database lấy ra. Hay còn gọi là đọc bản ghi từ Database, xem bản ghi từ Database.

Ví dụ về tính năng READ trong CRUD:

 • Người dùng click vào link bài viết, dựa vào đường dẫn đó, máy chủ phản hồi một bài viết cụ thể. Bài viết được đọc từ Database và hiển thị do người Lập Trình Viên Website đã thiết kế sẵn.
 • Người dùng xem thông tin chi tiết sản phẩm, bao gồm kích thước sản phẩm, giá tiền sản phẩm,…
 • Người dùng xem trang chủ của Website Tin Tức. Toàn bộ tiêu đề bài viết, hình ảnh được sắp xếp và hiển thị, đó là READ trong CRUD.
 • Người dùng lướt New Feeds của Facebook, đó là READ từ Database, tính năng R – trong CRUD.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

3. UPDATE – Chỉnh Sửa Bài Viết, Cập Nhật Giá Sản Phẩm, Người Dùng Đổi Mật Khẩu

Update trong CRUD chính là cập nhật, cập nhật thông tin bản ghi đã được lưu trữ từ trước. Hoàn toàn không tạo ra bản ghi, hay còn gọi là dòng dữ liệu mới.

Cập nhật thông tin trong Database sẽ dựa trên một số đặc điểm. Có thể dựa trên id, hoặc những đặc tính chung như cùng chuyên mục,… Update dữ liệu trong Database có thể update một hoặc nhiều bản ghi, tùy thuộc vào tính năng của Website.

Ví dụ về tính năng Update trong CRUD:

 • Quản Trị Viên Website chỉnh sửa thông tin bài viết đã được tạo trước đó.
 • Người Dùng Website chỉnh sửa bình luận.
 • Người Dùng Facebook chỉnh sửa bài đăng.

4. DELETE – Xóa Bài Viết, Xóa Bình Luận, Xóa Đơn Hàng Lỗi

Xóa đi một bản ghi đã có từ trước trong Cơ Sở Dữ Liệu thông qua giao diện người dùng. Delete một người dùng đã tồn tại trong Database là công việc do Lập Trình Viên Back-End đảm nhiệm.

Tính năng DELETE trong CRUD là loại bỏ đi dữ liệu đã tồn tại, dữ liệu được tạo từ CREATE.

Trong dự án Lập Trình Website thực tế, xóa dữ liệu người dùng thông qua giao diện là ẩn. Ẩn dữ liệu người dùng để có thể phục hồi trong trường hợp cần thiết.

Ví dụ về tính năng Delete trong CRUD:

 • Quản Trị Viên Website xóa đi bài viết đã đăng.
 • Người dùng xóa đi bình luận của chính họ.
 • Vậy CRUD là gì? CRUD là 4 tính năng chính để làm việc với Cơ Sở Dữ Liệu. Hầu hết mọi tính năng trên Website đều có liên quan đến CRUD.
See also  In Witness Whereof Là Gì, Hợp đồng Thương Mại Bằng Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

CRUD là gì?

Khi xây dựng các API, các mô hình cung cấp bốn loại chức năng cơ bản. Mô hình phải có khả năng CreateReadUpdate, và Delete tài nguyên. Các nhà khoa học máy tính thường gọi tên các các chức năng này bằng từ viết tắt CRUD. Một mô hình cần có khả năng thực hiện tối đa bốn chức năng này. Nếu một action không thể được mô tả bởi một trong bốn thao tác này, thì rất có thể nó một mô hình của riêng chính nó mà thôi.

Cloud Server – Giải pháp đám mây giúp vận hành website ổn định, nhanh chóng
CRUD là gì? Thực hành CRUD - Ảnh 1.

Các nhà khoa học máy tính thường gọi tên các các chức năng này bằng từ viết tắt CRUD

>> Tham khảo thêm: API là gì? Phân loại và Ví dụ về API

Bizfly Cloud chia sẻ CRUD paradigm rất phổ biến trong việc xây dựng các ứng dụng web, bởi vì nó cung cấp một framework để nhắc nhở các developer về cách xây dựng các mô hình đầy đủ và hữu ích.

Ví dụ: hãy hình dung một hệ thống để theo dõi các đầu sách trong thư viện. Trong cơ sở dữ liệu thư viện giả định này, chúng ta có thể tưởng tượng rằng sẽ có một tài nguyên sách (books resource), nơi lưu trữ các đối tượng sách (book object). Giả sử đối tượng sách trông như sau:

“book”: {

“id”: <Integer>,

“title”: <String>,

“author”: <String>,

“isbn”: <Integer>

}

Để làm cho hệ thống thư viện này có thể sử dụng được, chúng tôi muốn đảm bảo có các cơ chế rõ ràng để hoàn thành các CRUD operation:

Create – Sử dụng khi một library book mới được được thêm vào danh mục. Chương trình gọi hàm này sẽ cung cấp các giá trị cho “title”, “author”, và “isbn”. Sau khi chức năng này được gọi, sẽ có một entry mới trong books resource tương ứng với cuốn sách mới này. Ngoài ra, mục nhập mới được gán một id duy nhất, có thể được sử dụng để truy cập vào tài nguyên này.

Read – Sử dụng để xem tất cả các sách hiện có trong danh mục. Lệnh gọi hàm này sẽ không thay đổi các sách trong danh mục – nó sẽ đơn giản truy xuất tài nguyên và hiển thị kết quả. Cuốn sách được truy xuất sẽ không được sửa đổi, chỉ lấy ra.

Cloud Server – Giải pháp đám mây giúp vận hành website ổn định, nhanh chóng

Update – Phải có một chức năng để gọi khi thông tin về một cuốn sách phải được thay đổi. Chương trình gọi hàm sẽ cung cấp các giá trị mới cho “title”, “author”, và “isbn”. Sau khi gọi hàm, mục nhập tương ứng trong tài nguyên sách sẽ chứa các trường mới được cung cấp.

Delete – Nên có một chức năng i để xóa một cuốn sách thư viện khỏi danh mục. Chương trình gọi hàm sẽ cung cấp một hoặc nhiều giá trị (“title”, “author”, và/hoặc “isbn”) để xác định sách, và sau đó cuốn sách này sẽ bị xóa khỏi tài nguyên. Sau khi chức năng này được gọi, tài nguyên sách chứa tất cả các sách trước đây, ngoại trừ sách đã bị xóa.

See also  Đề thi thử vào lớp 10 năm 2014 trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Nội - Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn | Bostonenglish.edu.vn

Thực hành CRUD

Các hàm để Create, Read, Update, và Delete là các thành phần cơ bản của một storage model. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng thiết kế một hệ thống theo dõi các lớp tập luyện, bao gồm tên của mỗi lớp, người dạy nó, và thời gian của lớp. Một đối tượng lớp mẫu sẽ trông giống như sau:

{

“class”: {

“id”: 1

“name”: “Pure Strength”,

“trainer”: “Bicep Bob”,

“duration”: 1.5

}

}

Tất cả các lớp được lưu trữ trong một tài nguyên lớp học tại www.musclecademy.com/classes.

Đối với mỗi hoạt động CRUD, hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:

Bạn cần triển khai những lộ trình nào để cung cấp mô hình lớp tập luyện với chức năng CRUD này và các HTTP verb tương ứng của chúng là gì?

Mỗi route  có hiệu lực gì trên cơ sở dữ liệu?

Response body cho mỗi route return là gì?

Response code cho mỗi route return là gì?

CRUD practice answer

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cloud Server – Giải pháp đám mây giúp vận hành website ổn định, nhanh chóng

1. Create

Route: POST /classes

Ảnh hưởng đến Database: Thêm lớp được cung cấp trong request body vào cơ sở dữ liệu

Response Body: { “class”: The Newly-Created Class }

Success Response Code: 201

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

2. Read (All Classes)

Route: GET /classes

Ảnh hưởng đến  Database: None

Response Body: { “classes”: [ Array of All Saved Classess ] }

Success Response Code: 200

3. Read (One Class)

Route: GET /classes/:id

Ảnh hưởng đến Database: None

Response Body: { “class”: The class with the specified ID }

Success Response Code: 200

4. Update

Route: PUT /classes/:id

Ảnh hưởng đến Database: Cập nhật lớp với ID được chỉ định để có thông tin lớp được cung cấp trong request body.

Response Body: { “class”: The updated class now saved in the database }

Success Response Code: 200

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

5) Delete

Route: DELETE /classes/:id

Ảnh hưởng đến  Database: Loại bỏ lớp với ID được chỉ định từ cơ sở dữ liệu.

Response Body: None

Success Response Code: 204

CRUD Testing là gì?

CRUD Testing là một kỹ thuật kiểm tra hộp đen được áp dụng cho nhiều loại cơ sở dữ liệu nhằm xác định chức năng, tính tương thích và toàn vẹn của dữ liệu hay có thể duy trì ACID chính xác hơn.

Tổng kết về CRUD

Trên đây là những thông tin về các chức năng và thành phần của CRUD. Đây là một lựa chọn để có được một cách lưu trữ hiệu quả cho ứng dụng trên hệ thống của bạn.

Còn nếu bạn còn thắc mắc thêm về CRUD hoặc muốn tìm hiểu thêm những cách thức khác dành cho việc quản lý cơ sở dữ liệu hoặc nguồn thông tin lớn, hãy để lại ở bên bình luận bên dưới, BKHOST sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • CRUD
 • CRUD C#
 • CRUD Java
 • CRUD stands for
 • CRUD JavaScript
 • Crud API là gì
 • CRUD app
 • CRUD PHP
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply