Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục | Bostonenglish.edu.vn

Cùng Bostonenglish giải đáp câu hỏi qua bài viết sau đây nha!

h2s + kmno4 + h2so4

h2s + kmno4 + h2so4

Bạn đang xem:Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4

5H2S + 3H2SO4 + 2KMnO4 8H2O + 2MnSO4 + 2S + K2SO4
khí dung dịch dung dịch lỏng rắn kt rắn
,mùi trứng thối màu tím không màu vàng

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2S (hidro sulfua) tác dụng vói H2SO4 (axit sulfuric) và KMnO4 (kali pemanganat) tạo thành H2O (nước) và S (sulfua) và K2SO4 (Kali sunfat)

Phương trình để tạo ra chất H2S (hidro sulfua) (hydrogen sulfide)

H2 + S → H2S FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 5H2SO4 + 8Na → 4H2+ 5H2+ 4Na2SO4

See also  Cách liệt kê các tập tin từ thư mục vào trang tính Excel | Bostonenglish.edu.vn

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất KMnO4 (kali pemanganat) (potassium permanganate)

2H2+ 3K2MnO4 → 2KMnO4 + 4KOH + MnO2 2H2+ O2 + 4K2MnO4 → 4KMnO4 + 4KOH 2KOH + Mn2O7 → H2+ 2KMnO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 2NH3 + 3PbO → 3H2+ N2 + 3Pb 3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất MnSO4 (Mangan sulfat) ()

2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2+ 2MnSO4 + K2SO4 8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2+ 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất S (sulfua) (sulfur)

Cl2 + H2S → 2HCl + S 2C + SO2 → 2CO + S Ag2S → 2Ag + S

Phương trình để tạo ra chất K2SO4 (Kali sunfat) (potassium sulfate)

2H2+ 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 K2CO3 + MgSO4 → MgCO3 + K2SO4

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Get Avatar Musik World On The App Store, ‎Avatar Musik 2 On The App Store | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập về phương trình

Bài 44: Hiđro sunfua – Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :

a) Giải thích hiện tượng quan sát được.

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng.

c) Cho biết vai trò của các chất phản ứng H2S và KMnO4.

a) Giải thích hiện tượng:

– Dung dịch mất màu do KMnO4 (màu tím) sau phản ứng bị khử thành MnSO4 (không màu).

– Vẩn đục màu do H2S bị oxi hóa tạo lưu huỳnh không tan trong nước có màu vàng.

b) Phản ứng hóa học:

(5{H_2}mathop Slimits^{ – 1}  + 2Kmathop {Mn}limits^{ + 7} {O_4} + 3{H_2}S{O_4},, to ,,2mathop {Mn}limits^{ + 2} S{O_4} )

                                                (+ {K_2}S{O_4} + 5mathop Slimits^0  downarrow  + 8{H_2}O)

c) Vai trò các chất: H2S : chất khử, KMnO4: chất oxi hóa.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

​Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • H2S KMnO4 H2SO4 loãng
  • h2s+k2cr2o7+h2so4
  • H2S + KMnO4 + H2SO4 thăng bằng e
  • h2s + kmno4 + h2so4 hiện tượng
  • h2s+kmno4+h2so4=so2+mnso4+k2so4+h2o
  • H2S H2SO4
  • H2S KMnO4 H2O
  • K2S KMnO4 + H2SO4
See more articles in the category: Wiki
See also  Hàm SEARCH trong Excel, cách dùng và ví dụ | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply