Danh sách hồng y người Việt (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Dưới đây là danh sách các hồng y Công giáo người Việt Nam. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam kể từ khi có giám mục bản địa đầu tiên vào năm 1933, và khi Hàng giáo phẩm Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 1960, cho tới nay đã có 6 giám mục được phong tước hồng y, trong số đó có 5 vị là Hồng y đẳng Linh mục và 1 vị là Hồng y đẳng Phó tế (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận).

Người đầu tiên được vinh thăng hồng y của Giáo hội Công giáo Việt Nam là Giuse Maria Trịnh Như Khuê, người gần nhất được vinh thăng là Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Trong số 6 hồng y thì đa số (4/6 người) là cai quản Tổng giáo phận Hà Nội. Trong thế kỷ 20, có ba người được vinh thăng hồng y; và ở thế kỷ 21, tính đến năm 2019, là có 3 người. Trong danh sách này, tên các hồng y được sắp xếp theo năm được thăng tước vị này.

Danh sách hồng y


Chú giải

  Hồng y đã từ trần

Sắp xếp theo các tiêu chí khác


Theo tổng giáo phận

Tổng giáo phận Số hồng y
Tổng giáo phận Hà Nội &00000000000000040000004
Tổng giáo phận Sài Gòn &00000000000000010000001
Tổng giáo phận Huế &00000000000000000000000
Khác &00000000000000010000001
See also  Hướng dẫn quản lý thiết lập cơ bản với hộp thoại Excel Options

Theo đẳng

Đẳng Số hồng y
Linh mục &00000000000000050000005
Phó tế &00000000000000010000001

Theo đời giáo hoàng

Đời giáo hoàng Số hồng y người Việt được vinh thăng
Giáo hoàng Phaolô VI &00000000000000010000001
Giáo hoàng Gioan Phaolô II &00000000000000040000004
Giáo hoàng Biển Đức XVI &00000000000000000000000
Giáo hoàng Phanxicô &00000000000000010000001

Xem thêm


  • Hồng y
  • Danh sách giám mục người Việt
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply