Đáp án tập huấn môn Mĩ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức – Tài liệu tập huấn bồi dưỡng giáo viên SGK lớp 6 mới | Bostonenglish.edu.vn

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng giáo viên SGK lớp 6 mới

Đáp án tập huấn Mĩ thuật 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn môn Mĩ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức là phần câu hỏi và đáp án Trắc nghiệm giúp thầy cô giáo tham khảo, hoàn thành tập huấn Chương trình bồi dưỡng giáo viên của mình và chuẩn bị hiệu quả cho các bài học bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 – 2022.

Câu hỏi 1: Lĩnh vực mĩ thuật tạo hình trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến những thể loại nào?

a. Lí luận và lịch sử mĩ thuật

b. Hội họa

c. Đồ họa (tranh in)

d. Điêu khắc

e. Cả 4 phương án a, b, c, d

Đáp án: e

Câu hỏi 2: Phần lịch sử mĩ thuật trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến thời kì nào?

a. Tiền sử

b. Cổ đại

c. Trung đại

d. Tiền sử và cổ đại

Đáp án: d

Câu hỏi 3: Mỗi bài trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn dạy trong mấy tiết?

See also  Sử dụng hàm REPLACE và SUBSTITUTE trong Excel – công thức ví dụ | Bostonenglish.edu.vn

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Đáp án: b

Câu hỏi 4: Lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến những thể loại nào?

a. Thiết kế công nghiệp

b. Thiết kế đồ họa

c. Thiết kế thời trang

d. 3 phương án a, b, c

Đáp án: d

Câu hỏi 5: Nội dung lịch sử mĩ thuật ở bài nào trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

a. Bài 4, 5

b. Bài 6, 7

c. Bài 1, 8

d. Bài 4, 8

Đáp án: d

Câu hỏi 6: Điểm mới trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật ở sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là gì?

a. dạng bài 2D

b. dạng bài 3D

c. Phương án a và b

Đáp án: c

Câu hỏi 7: Kĩ thuật thực hành in tranh in độc bản xuất hiện ở bài nào trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

a. 3

b. 2

c. 10

d. 14

Đáp án: a

Câu hỏi 8: Phương pháp dạy học sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống như thế nào?

a. Phương pháp dạy học theo phân môn

b. Phương pháp dạy học theo chủ đề

c. Phương pháp dạy học tích hợp

d. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học

Đáp án: d

Câu hỏi 9: Đánh giá môn Mĩ thuật từ năm học 2021 – 2022 theo Thông tư nào?

See also  Công nghệ 6 bài 5 Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm Kết nối tri thức - Giải Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống | Bostonenglish.edu.vn

a. Thông tư 26

b. Thông tư 58

c. Thông tư 30

d. Thông tư 26, 58

Đáp án: d

Câu hỏi 10: Đánh giá môn Mĩ thuật theo những mức độ nào?

a. Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu

b. Tốt – Khá – Trung bình – Yếu

c. Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu – Kém

d. Hoàn thành tốt – Hoàn thành – Chưa hoàn thành

Đáp án: a

Trên đây là toàn bộ phần Tập huấn SGK lớp 6 môn Mĩ thuật sách Kết nối tri thức, ngoài ra các thầy cô tham khảo các chương trình tập huấn bộ sách Chân trời sáng tạo sau đây:

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply