Để đơn giản, ta xem một loại xăng là hỗn hợp các đồng | Bostonenglish.edu.vn

Để đơn giản, ta xem một loại xăng là hỗn hợp các đồng phân của hexan. Hãy cho biết:. Bài 9.8 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Để đơn giản, ta xem một loại xăng là hỗn hợp các đồng phân của hexan. Hãy cho biết:
a) Cần trộn hơi xăng và không khí theo tỉ lệ thể tích như thế nào để đốt cháy hoàn toàn xăng trong các động cơ đốt trong.
b) Cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để đốt cháy hoàn toàn 1 g xăng.
Đáp án
a) ({C_6}{H_{14}} + 9,5{O_2} to 6C{O_2} uparrow  + 7{H_2}O)
Theo phương trình hoá học, tỉ lệ thể tích hơi xăng: oxi = 1 : 9,5.
Oxi chiếm ({1 over 5}) thể tích không khí nên tỉ lệ hơi xăng : không khí là
                              (1:(9,5.5) = 1:47,5)
b) Đốt 86 g ({C_6}{H_{14}})(1 mol) cần: 9,5 .(1 mol) cần : 9,5.2,4.5 =1064 (lít) không khí.
    Đốt 1 g ({C_6}{H_{14}}) cần ({{1064} over {86}} = 12,37) (lít) không khí

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  5 Cách Để Chinh Phục Trái Tim Một Game Thủ Tình Trường 2, Chơi Game Chinh Phục Phái Đẹp | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply