Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 – 2015 – Đề kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 – 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, gồm 3 câu tự luận cùng đáp án đi kèm. Đây là đề ôn thi học kì 2 hữu ích, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra giữa kì II lớp 10.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

Đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 – 2016

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10

Năm học 2014-2015

Môn: Toán

——–š&›———

(Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (6,0 điểm).

Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (2,0 điểm).

Cho f(x) = 4x2 + 2(1 – m)x + m2 – 3m + 1

a. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm trái dấu.

See also  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức - Tuần 2 - Phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2| Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 2 | Bostonenglish.edu.vn

b. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y= √f(x) có tập xác định là D = R.

Câu 3: (2,0 điểm).

a. Giải bất phương trình sau: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án.

b. Cho a, b > 0 và a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply