Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 – 2016 – Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 6 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 6 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 – 2016. Đề thi bám sát kiến thức SGK môn Toán lớp 6 nửa đầu học kì 2 nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm học 2015 – 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 – 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán đại số lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 – 2016

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH OAI
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015 – 2016
MÔN THI: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) – 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

See also  Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Saccarozo, Tinh bột và Xenlulozo | Bostonenglish.edu.vn

a) x – 105 : 3 = – 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 50, góc xOz = 120. Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply