Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Quốc Oai, Hà Nội năm học 2019-2020 – Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

Trang 3/5 – Mã đề thi 178

Mệnh đề nào sau đây sai?

A.

. B.

.

C.

là hình bình hành. D.

chéo nhau.

Câu 21. Trong mặt phẳng

cho đường tròn

phương trình

2 2

( 1) ( 2) 4x y

. Hỏi phép dời

hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ

và phép quay tâm O góc quay

biến đường tròn

thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau?

A.

2 2

( 1) ( 1) 4 x y

. B.

.

C.

2 2

( 2) ( 6) 4 x y

. D.

.

Câu 22. Cho hình chóp tứ giác

, gọi

giao điểm của hai đường chéo

. Một mặt

phẳng

cắt các cạnh bên

tưng ứng tại các điểm

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Các đường thẳng

song song. B. Các đường thẳng

trùng nhau.

C. Các đường thẳng

đồng qui. D. Các đường thẳng

chéo nhau.

Câu 23. Trong khai triển

có bao nhiêu số hạng ?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 24. Tìm tập xác định

của hàm số

1

sin

2

y

x

là :

A.

,

2

D k k

B.

,D k k

See also  Tăng Ca Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

C.

1 2 ,

2

D k k

D.

1 2 ,D k k

Câu 25. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng

;

3 6

?

A.

cos 2

6

y x

. B.

tan 3

6

y x

. C.

cot 3

6

y x

D.

sin 2

6

y x

.

Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

Câu 27. Nghiệm dương nhỏ nhất của pt

2

2sin cos 1 cos sinx x x x

là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 28. Cho các chữ số

,

,

,

,

,

. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số

các chữ số phải đôi một khác nhau.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 29. Cho dãy số

thỏa mãn :

1

*

1

10

,

2.

n n

u

n

u u

, số hạng tổng quát của dãy số là:

A.

B.

C.

D.

See also  Nỗi đoạn trường về tình duyên lỡ bỏ trong Trao duyên - Văn mẫu lớp 10 | Bostonenglish.edu.vn
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply