Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2019-2020 – Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

————————————-

Đề thi có 6 trang

đề thi 001

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019-2020, Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên:………………………………………………………………..Lớp:…………………………………

Câu 1. Cho hàm số y = x

3

+ 3x

2

3x + 2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên R.

B. Hàm số nghịch biến trên R.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1) và nghịch biến trên khoảng (1; +).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 1) và đồng biến trên (1;+).

Câu 2. Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật ABCD.A

B

C

D

AB = a, AD = 2a, AA

= 3a.

A. V = 6a

3

. B. V = 3a

3

. C. V = 2a

3

. D. V = 8a

3

.

Câu 3. Gọi M , m lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x

3

3x

2

trên đoạn

[2; 1]. Tính giá trị của T = M + m.

A. T = 2. B. T = 24. C. T = 20. D. T = 4.

Câu 4. Cho hàm số y =

x + 1

x 1

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; 1) và đồng biến trên khoảng (1; +).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 1).

C. Hàm số đồng biến trên (−∞; 1).

D. Hàm số nghịch biến trên (0; +).

Câu 5. Hàm số y =

x

2

+ 2x đồng biến trên

See also  Suburb Là Gì - Suburb Có Nghĩa Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

A. (1; +). B. (1; 2). C. (−∞; 1). D. (0; 1).

Câu 6. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như hình bên dưới.

x

y

y

−∞

1

1

+

+

+

−∞−∞

44

−∞

+

0

++

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ; 1). B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (1 ; 0). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; +).

Câu 7. Cho hàm số y =

x 1

2 x

. Giá trị nhỏ nhất của hàm số đó trên đoạn [3; 4]

A. 2. B. 4. C.

3

2

. D.

5

2

.

Câu 8. Cho khối trụ chu vi đáy bằng 4πa và độ dài đường cao bằng a. Thể tích của khối trụ đã cho

bằng

A. πa

2

. B. 4πa

3

. C. 16πa

3

. D.

4

3

πa

3

.

Câu 9. Cho hàm số f (x) f

(x) < , x R và f (2) = 3. Khi đó, tập nghiệm của bất phương trình

f(x) > 3

A. S = (2; +). B. S = (−∞; 3). C. S = (−∞; 2). D. S = (3; +) .

Câu 10. Nếu log

2

x = 5 log

2

a + 4 log

2

b (a, b > 0) thì x bằng

A. a

5

b

4

. B. a

4

b

5

. C. 4a + 5b. D. 5a + 4b.

Câu 11. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân tại B, SA vuông c với mặt đáy.

Biết AB = a, SA = 2a. Tính thể tích V của khối chóp.

A. V = a

3

. B. V =

a

3

3

. C. V =

a

3

2

3

. D. V =

a

3

6

.

Trang 1/6 đề 001

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Leave a Reply