Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2015 – 2016 – Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Lịch sử | Bostonenglish.edu.vn

Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Lịch sử

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2015 – 2016 là kiểm tra học kì I lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, đạt kết quả tốt trong các bài thi sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 năm học 2015 – 2016 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2015 – 2016 trường THCS&THPT Khai Minh, TP. Hồ Chí Minh

Sở GD & ĐT Hà Nội

Trường THPT Bắc Thăng Long

Đề thi học kì 1 – Khối 12

Môn: Lịch sử

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1. (4 điểm):

Từ cuối thế kỷ XIX đến 1930, phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra theo những khuynh hướng chính trị nào? Qua kết cục của mỗi khuynh hướng, hãy rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

See also  Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản đối chiếu công nợ tự động trên Excel | Bostonenglish.edu.vn

Câu 2. (3 điểm)

Từ năm 1920 – 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với Cách Mạng Việt Nam? Hãy chỉ ra tính đúng đắn, sáng tạo trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 3. (3 điểm)

Trong những năm 20 của thế kỷ XX Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì và lí luận đó được trình bày trong tài liệu nào?

– – – – Hết – – – –

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply