Đề thi học kì 1 Toán 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội năm 2020 – 2021 – Đề thi hk1 Toán 11 | Bostonenglish.edu.vn

Trang 3 / 4 Mã đề 168

N

Câu 18. Cho phép thcó không gian mẫu

. Cặp biến ckhông đối nhau

là:

A.

A

B

. B.

C

D

.

C.

E

F . D.

.

Câu 19. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Gọi A biến cố tổng số chấm xuất

hiện ở 2 lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 3. Xác suất biến cố A bằng:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ

b

biến điểm

E thành điểm F có tọa độ là:

A.

F

. B.

F

. C.

F

. D.

F

.

Câu 21. Cho

đều. Phép quay tâm N, góc quay 60

biến điểm M thành điểm nào

dưới đây ?

A. Điểm I thỏa mãn NKIM hình bình hành.

B. Điểm K.

C. Điểm O thỏa mãn N là trung điểm OK.

D. Điểm J thỏa mãn NKMJ là hình bình hành.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn

 

2 2

C x y

qua phép vị

tự tâm O, tỉ s

là đường tròn

có phương trình là:

A.

 

2 2

C x y

. B.

 

See also  System Protection Là Gì - Cách Sử Dụng Như Thế Nào | Bostonenglish.edu.vn

2 2

C x y

.

C.

 

2 2

C x y

. D.

 

2 2

C x y

.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ

b

biến hai điểm

P Q thành hai điểm

. Độ dài đoạn thẳng

bằng:

A. 30. B. 17. C.

. D.

.

Câu 24. Khẳng định nào dưới đây sai ?

A. Nếu phép tịnh tiến theo vec

biến điểm M thành N (ký hiệu

u

) thì

u

.

B. Nếu phép vị tự tâm I, tỉ số

biến điểm M thành N (ký hiệu

,I k

V

) thì

1

, I

k

.

C. Nếu phép vị tự tỉ số

biến

có diện tích

thành

có diện tích

thì

.

D. Phép tịnh tiến biến

có diện tích

thành

có diện tích

thì

.

Câu 25. Cho hình chóp

.

đáy

lục giác lồi. Tổng số

mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho bằng:

A. 6. B. 7. C. 12. D. 14.

M

K

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply