Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lãng – Hà Nội – Đề thi Toán lớp 12 học kì 2 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Câu 9: Cho

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

.

B.

2

d

=

.

C.

.

D.

.

Câu 10: Gọi (H) hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

, trục hoành hai đường

thẳng

. nh thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục

hoành.

A.

. B.

C.

D.

Câu 11: Một vật chuyển động theo quy luật

với t (giây) khoảng thời gian tính từ

khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó.

Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được

A. 243(m/s) B. 27(m/s) C. 36(m/s) D. 144(m/s)

Câu 12: Số phức có phần thực bằng

và phần ảo bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 13: Trong không gian

, cho mặt phẳng

có một véc tơ pháp tuyến là

A.

.

B.

C.

.

D.

.

Câu 14: Tính thể tích

của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng

, biết rằng thiết diện của

vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục

tại điểm hoành độ

một tam

See also  Magic Lantern Là Gì - Bổ Sung Thêm Tính Năng Cho Máy Ảnh Dslr Canon | Bostonenglish.edu.vn

giác đều cạnh

.

A.

B.

C.

. D.

.

Câu 15: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm

vuông

góc với hai mặt phẳng

(

)

:2 3 1

x yz

α

+ −=

.

A.

. B.

.

C.

7 5 37 x yz

− −+ =

. D.

7 5 37

x yz−−−=

.

Câu 16: Tìm công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

trục

(phần gạch chéo trong hìn
h bên)

A.

24

02

() ()S f x dx f x dx



B.

24

02

( ) (x)dxS f x dx f



C.

D.

24

02

() ()S f x dx f x dx



Câu 17:

. Khi đó

( )

2

5

24 dfx x





bằng

A. 34. B. 40. C. 32. D. 36.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply