Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội – Đề thi HSG môn Toán lớp 1 | Bostonenglish.edu.vn

Đề thi HSG môn Toán lớp 1

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội là đề thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường có đáp án kèm theo. Tài liệu luyện thi HSG môn Toán lớp 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 hay dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thanh Mai

GT 1: ………………………………….

GT 2: …………………………………

BÀI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên: ………………………………………………….. Lớp: 1 …. Số phách:

Điểm

GK1: ……………………………………………………………

GK2: ……………………………………………………………

Số phách:

Câu 1 (6 điểm): Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

See also  Hàm INDEX và hàm MATCH trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

a. Số nhỏ nhất trong các số 3; 6; 8; 10; 2; 4 là: …

b. Các số: 3; 6; 1; 7; 9; 2

Được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: …

c. Tự viết một phép tính có kết quả bằng 7 là: …

d. Số tự nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là: …

e. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 32 là: …

g. Số đem trừ đi 41 mà bằng 78 trừ đi 36 là số: …

Câu 2 (3 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu:

Câu 3 (2 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

21 > …… > 19 79 < ……… < 81

38 < …… < ……. < 41 90 > ………> ………..> 87

Câu 4 (2 điểm) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3:

Câu 5 (2 điểm): Tính: 64 + 35 – 19 98 – 23 – 35

Câu 6 (2 điểm): Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?

Câu 7 (2 điểm): Mai có 18 cái kẹo, chị cho thêm Mai 4 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai còn bao nhiêu cái kẹo?

Câu 8 (1 điểm): Hình bên có:

hình tam giác

hình tứ giác

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán

Câu 1: (6 điểm)

Học sinh điền đúng mỗi phần được 1 điểm. Đáp án:

See also  Đơn Vị Tính Md Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Câu

a

b

c

d

e

g

Đáp án

2

9; 7; 6; 3; 2; 1

Tùy phép tính

7

22

83

Câu 2 (3 điểm): Nối đúng hai phép tính có cùng kết quả: (cho 0,75 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Số? Điền đúng mỗi biểu thức (cho 0,5 điểm)

21 > 20 > 19 79 < 80 < 81

38 < 39 < 40 < 41 90 > 89 > 88 > 87

Câu 4 (2 điểm): Viết đúng các số: 14; 25; 36; 47; 58; 69.

Mỗi số đúng cho 0,3 điểm. Đúng cả 6 số cho 2 điểm.

Câu 5 (2 điểm): Tính: Mỗi biểu thức đúng cho 1 điểm

64 + 35 – 19

= 99 – 19 = 80

98 – 23 – 35

= 75 – 35 = 40

Câu 6 (2 điểm):

Việt còn lại số con tem là: (cho 0,5 điểm)

19 – 4 – 4 = 11 (con tem) (cho 1 điểm)

Đáp số: 11 con tem (cho 0,5 điểm)

Câu 7 (2 điểm):

Mai còn số kẹo là: (cho 0,5 điểm)

18 + 4 – 6 = 16 (cái kẹo) (cho 1 điểm)

Đáp số: 16 cái kẹo (cho 0,5 điểm)

Câu 8 (1 điểm):

  • 7 hình tam giác (cho 0,5 điểm)
  • 3 hình tứ giác (cho 0,5 điểm)

Tham khảo thêm:

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply