Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 – 2021 – Đề thi học sinh giỏi môn Sử 11 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề thi học sinh giỏi môn Sử 11 có đáp án

đề thi học sinh giỏi sử 11

đề thi học sinh giỏi sử 11

 

Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020

Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 – 2021 được bostonenglish tổng hợp và chia sẻ. Tài liệu dưới đây là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Sử lớp 11 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

LIÊN CỤM TRƯỜNG THPT

THANH XUÂN – CẦU GIẤY

MÊ LINH – SÓC SƠN

ĐÔNG ANH

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN LỊCH SỬ LỚP 11

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi gồm 01 trang

Câu 1. (5,0 điểm)

Trình bày nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản? Tại sao gọi đế quốc Nhật Bản (cuối thể kỉ XIX – đầu thể kỉ XX) là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?

Câu 2. (4,5 điểm)

Vì sao sau cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga lại phải tiếp tục thực hiện cách mạng tháng Mười? Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam?

Câu 3. (6,0 điểm)

Nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933? Chính quyền Đức và Mĩ đã tìm cách giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào? Tại sao hai nước lại lựa chọn cách giải quyết đó?

Câu 4. (4,5 điểm)

Phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai? Từ kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Đáp án đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020

Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021

Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021

Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án

Câu 1: (3,0 điểm)
Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Nhật Bản thoát khỏi số phận là nước
thuộc địa và trở thành nước đế quốc hùng mạnh?
Câu 2: (3,0 điểm)
Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Liên hệ những ảnh
hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với Việt Nam?
Câu 3: (2,5 điểm)
Nguyên nhân, đặc điểm và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933
ở các nước tư bản? Nước Mĩ đã làm gì để vượt qua khủng hoảng?
Câu 4: (2.5 điểm)
Trình bày khái quát bối cảnh quốc tế những năm 1929 – 1939 để làm rõ con
đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?
Câu 5: (3,0 điểm)
Bằng những hiểu biết của mình về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1884, em
hãy phân tích thái độ của triều Nguyễn và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống Pháp
xâm lược?
Câu 6: (3,0 điểm)
Trong chiếu Cần Vương có đoạn: “…Biết thì phải tham gia công việc, nghiến
răng, dựng tóc thề giết hết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?…”. Qua nội
dung chiếu Cần Vương, em hãy phân tích thái độ của các văn thân, sĩ phu và quần
chúng nhân dân đối với chiếu Cần Vương? Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?
Câu 7: (3,0 điểm)
So sánh sự khác nhau trong chủ trương và biện pháp cứu nước của Phan Bội
Châu và Phan Châu Trinh? Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng cứu nước của hai
ông?
————————Hết———————

HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ – LỚP 11

Câu Nội dung trả lời Điểm
1 Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Nhật Bản thoát khỏi số
phận là nước thuộc địa và trở thành nước đế quốc hùng mạnh?
3,0đ
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước ở châu Á đều trở
thành thuộc địa của thực dân phương Tây…
0,5đ
Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Nhật Bản lâm vào khủng
hoảng trầm trọng (kinh tế, xã hội)…
0,75đ
Các nước đế quốc (Mĩ) đe dọa xâm lược Nhật Bản => Nhật đứng
trước sự lựa chọn…
0,25đ
Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi và tiến hành cải cách
về các mặt (chính trị, kinh tế, giáo dục, quân sự…) đưa đất nước thoát
khỏi sự xâm lược từ bên ngoài…
0,75đ
Cuộc cải cách Minh Trị đã mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật,
đưa Nhật trở thành nước tư bản hùng mạnh và đẩy mạnh chính sách
xâm lược, bành trướng: chiến tranh Nga – Nhật…
0,75đ
2 Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Liên hệ
những ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với VN?
3,0đ
– Đối với nước Nga:
+ Mở ra 1 kỉ nguyên mới, làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước
và số phận hàng triệu người ở nước Nga.
+ Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, giai cấp CN, nhân dân lao
động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi gông xiềng nô lệ, đứng
lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
+ xây dựng 1 XH mới ở Nga, XH tự do, hạnh phúc và công bằng do
nhân dân nắm chính quyền.
0,75đ
– Đối với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới, phá vỡ trận tuyến của
CNTB, nó không còn là 1 hệ thống duy nhất trên thế giới.
+ Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến PTCM thế giới, đặc biệt là phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
+ Cổ vũ mạnh mẽ PTCM của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ cho họ
con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống CNTB.
0,75đ
Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với CMVN:
+ Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Luận cương về vấn đề dân
1,5đ
tộc và thuộc địa” của Lênin và Người đã tìm ra con đường cứu nước
đúng đắn cho dân tộc Việt Nam…
+ Học tập Lênin, NAQ đã thành lập tổ chức Hội VNCMTN là tiền
thân của Đảng và mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ…
+ CMT10 Nga ảnh hưởng trực tiếp đến CMVN thông qua con đường
sách báo bí mật. Các tác phẩm như Bản án chế độ thực dân Pháp,
Đường cách mạng, mở lớp đào tạo cán bộ, gây cơ sở cách mạng trong
nước.
+ Từ kinh nghiệm thắng lợi của CMT10 Nga, dưới sự lãnh đạo của
Đảng công nhân XHDC Nga, Đảng CSVN ra đời 3/2/1930 đã lãnh
đạo CMVN đến thắng lợi cuối cùng.
3 Nguyên nhân, đặc điểm và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
1929 – 1933 ở các nước tư bản? Nước Mĩ đã làm gì để vượt qua
khủng hoảng?
2,5đ
* Nguyên nhân:
Trong những năm 1924- 1929, sản xuất của chủ nghĩa tư bản tăng lên
quá nhanh, nhưng nhu cầu và sức mua của quần chúng lại không có
sự tăng lên tương ứng làm cho hàng hóa ngày càng giảm giá, trở nên
ế thừa và dẫn tới suy thoái trong sản xuất, lµm mÊt c©n b»ng vÒ
kinh tÕ => khủng hoảng…
0,5đ
* Đặc điểm:
Kh¸c víi c¸c cuéc khñng ho¶ng chu k× tríc ®©y cña CNTB, ®©y lµ
cuéc khñng ho¶ng vÒ c¬ cÊu kinh tÕ cña CNTB, bao trïm toµn bé thÕ
giíi TBCN, lín nhÊt vÒ ph¹m vi, trÇm träng nhÊt vÒ møc ®é vµ kÐo dµi
nhÊt vÒ thêi gian so víi c¸c cuéc khñng ho¶ng tríc ®ã…
0,75đ
*Hậu quả:
+ Về kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng
trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng
đói khổ.
+ Về chính trị – xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh, biểu tình
diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia.
+ Để đối phó lại cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp phong trào cách
mạng, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tư bản đã lựa chọn 2 lối
thoát…=> hình thành 2 khối đế quốc đối lập => nguy cơ của 1 cuộc
chiến tranh thế giới mới
0,75đ
* Nước Mĩ:
– Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng. Tổng thống mới đắc cử ở
0,5đ
Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện chính sách mới nhằm khôi phục nước
4 Trình bày khái quát bối cảnh quốc tế những năm 1929 – 1939 để
làm rõ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?
2,5đ
– Tõ khi Liªn X« x©y dùng nhµ níc theo con ®êng XHCN, trªn thÕ
giíi ®· x¶y ra m©u thuÉn gi÷a c¸c níc t b¶n víi c¸c níc x· héi chñ
nghÜa mµ ®¹i diÖn lµ Liªn X«.
– Trong nh÷ng n¨m 1929 – 1933, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· x¶y ra,
tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc h×nh thµnh 2 khèi ®Õ quèc m©u thuÉn nhau…
Ngay sau khi thµnh lËp, c¸c níc ph¸t xÝt ®· t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng
qu©n sù vµ g©y chiÕn tranh x©m lîc ë nhiÒu khu vùc kh¸c nhau trªn
thÕ giíi:…
0,75đ
Tríc tình hình đó, th¸i ®é cña c¸c níc lín khác nhau:
+ Liªn X«: kªu gäi Anh, Ph¸p, MÜ hîp t¸c ®Ó cïng chèng chñ nghÜa
ph¸t xÝt vµ chiÕn tranh
+ Anh, Ph¸p, MÜ: khíc tõ v× Anh, Ph¸p, MÜ muèn duy tr× chÝnh s¸ch
dung dìng, tho¶ hiÖp víi ph¸t xÝt nh»m ®Èy c¸c níc ph¸t xÝt tÊn c«ng
Liªn X«.
§Ønh cao cña chÝnh s¸ch dung dìng nµy lµ Héi nghÞ Muy-nÝch….
0,75đ
Sau khi chiÕm ®îc vïng Xuy-®Ðt, HÝt-le ®· th«n tÝnh toµn bé TiÖp
Kh¾c (3-1939) vµ r¸o riÕt chuÈn bÞ tÊn c«ng Ba Lan.
=> §øc và Liªn X« ®· kÝ víi nhau b¶n HiÖp íc X« – §øc kh«ng x©m l-
îc nhau ngµy 23 – 8 – 1939 vi mưu đồ riêng ca mi nước…
=> Như vy, do 2 m©u thuÉn c¬ b¶n trªn thÕ giíi vµ do Anh, Ph¸p, MÜ
kh«ng kiªn quyÕt chèng ph¸t xÝt cïng Liªn X« ®Ó phe ph¸t xÝt lÊn tíi
g©y chiÕn tranh. §ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n s©u xa dÉn ®Õn chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai.
1,0đ
5 Bằng những hiểu biết của mình về lịch sử Việt Nam giai đoạn
1858 – 1884, em hãy phân tích thái độ của triều Nguyễn và nhân
dân trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược?
3,0đ
Từ 1858 – 1884, thực dân Pháp từng bước xâm lược Việt Nam thông
qua các bản hiệp ước bất bình đẳng kí với nhà Nguyễn…
0,5đ
Vua quan nhà Nguyễn thiếu quyết tâm, thiếu đường lối lãnh đạo đúng
đắn…nên Việt Nam từng bước rơi vào tay Pháp…
1,25đ
Trái hẳn với thái độ của nhà Nguyễn, ngay từ đầu nhân dân ta đã
đứng lên chống Pháp, đến khi nhà Nguyễn đầu hàng họ vẫn kiên
cường chống Pháp….
1,25đ
6 Trong chiếu Cần Vương có đoạn: “…Biết thì phải tham gia công 3,0đ
việc, nghiến răng, dựng tóc thề giết hết giặc, nào ai là không có cái
lòng như thế?…”. Qua nội dung chiếu Cần Vương, em hãy phân
tích thái độ của các văn thân, sĩ phu và quần chúng nhân dân đối
với chiếu Cần Vương? Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?
– Hoàn cảnh:
Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế
(7/1885) thất bại, Tôn Thất Thuyết nhân danh nhà vua xuống chiếu
Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu cùng nhân dân cà nước đứng lên
giúp vua cứu nước.
0,25đ
– Nội dung chiếu Cần vương:
+ chiếu Cần vương tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân
Pháp, sự phản bội, đầu hàng của 1 số quan lại.
+ Tính bất hợp pháp của triều đình Đồng Khánh do Pháp mới dựng
lên
+ Khích lệ văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước quyết tâm kháng
chiến đến cùng
0,5đ
* Thái độ của văn thân, sĩ phu:
+ VT,SP là quan lại, trí thức trong xã hội phong kiến Việt Nam lúc
đó. Họ bị chi phối nặng nề bởi tư tưởng Nho giáo, tư tưởng “trung
quân ái quốc”. Sau khi chiếu Cần vương được ban ra họ đã sôi nổi
hưởng ứng.
+ chiếu Cần vương đã đáp ứng lòng yêu nước, tư tưởng trung quân
của họ, họ tập hợp nghĩa binh, nhân dân xây dựng căn cứ, đấu tranh
quyết liệt với thực dân Pháp và tay sai trên địa bàn rộng lớn ở Bắc Kì
và Trung Kì. Hàng trăm các cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ bùng nổ do các
sĩ phu lãnh đạo, tiêu biểu là khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) ở
Hưng Yên của Nguyễn Thiện Thuật, khởi nghĩa Ba Đình (1886 –
1887) ở Thanh Hóa của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, khởi nghĩa
Hùng Lĩnh (1887 – 1892) ở Thanh Hóa của Tống Duy Tân và Cầm
Bá Thước, khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) ở Hà Tĩnh của Phan
Đình Phùng và Cao Thắng..
* Thái độ của quần chúng nhân dân:
+ quần chúng nhân dân mà chủ yếu là nông dân, họ hiểu giá trị của
độc lập, tự do, có lòng yêu nước, nhưng họ cũng bị chi phối bởi tư
tưởng “trung quân ái quốc”.
+ chiếu Cần vương ban ra đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu của nhân
dân, họ được tập hợp dưới ngọn cờ của các văn thân sĩ phu, làm nên
một phong trào vũ trang kháng Pháp rộng lớn, kéo dài hơn 10 năm
cuối thế kỉ XIX, tạo ra cho thực dân Pháp nhiều khó khăn, tổn thất,
cản trở công cuộc bình định của chúng …
0,75đ
– Vì sao phong trào Cần Vương thất bại:
+ Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu còn chịu ảnh hưởng của ý thức hệ
phong kiến.
+ Khẩu hiệu Cần vương chỉ đáp ứng một phần nhỏ yêu cầu của nhân
dân, chưa giải quyết triệt để yêu cầu khách quan của sự tiến bộ xã
hội. Quyền lợi của lực lượng tham gia chủ yếu chưa được giải quyết,
nên sức mạnh không được phát huy.
+ Hạn chế của lịch sử, người lãnh đạo không có khả năng lãnh đạo
một phong trào kháng chiến mang tính toàn quốc, phong trào còn
mang tính địa phương, cô lập với nhau, thiếu thống nhất … phương
cách tổ chức cổ điển, bị chi phối bởi tư tưởng cũ, không thật sự tin
tưởng vào thắng lợi, không tin vào khả năng của nhân dân.
+ Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo và đề ra đường lối
đúng đắn cho phong trào.
+ Ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, triều đình đầu hàng, không tập hợp
đoàn kết được toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh chống xâm lược.
+ Tương quan lực lượng chênh lệch: thực dân Pháp mạnh về lực
lượng, trang bị, lực lượng khởi nghĩa còn yếu, bị hao mòn, đất nước
suy yếu.
0,75đ

Trên đây Bostonenglish đã chia sẻ tới các bạn học sinh Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 – 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Toán đồng thời chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 11 sắp tới

……………………………………………………………..

Ngoài Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 – 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây: 

  • Bồi dưỡng học sinh giỏi sử 11 PDF
  • De thi học sinh giỏi sử 11 2022
  • De thi HSG môn Lịch sử lớp 11 cấp tỉnh
  • Đề thi HSG sử 11 có đáp án
  • Tuyển tập 25 de thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11
  • De thi học sinh giỏi sử 11 cấp tỉnh Bình Định
  • Ôn thi học sinh giỏi sử 10
  • De thi HSG sử 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc
See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply