Đề thi Olympic Vật lý lớp 6 trường THCS Bích Hòa, Hà Nội năm 2014 – 2015 – Đề thi Olympic môn Lý lớp 6 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề thi Olympic môn Lý lớp 6 có đáp án

Đề thi Olympic môn Vật lý lớp 6

Đề thi Olympic Vật lý lớp 6 trường THCS Bích Hòa, Hà Nội năm 2014 – 2015 gồm 6 câu hỏi tự luận giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức Vật lý của mình, đề thi có đáp án đi kèm, các bạn sau khi làm xong bài có thể tra cứu hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

300 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm học 2014 – 2015 trường THCS Trần Phú

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm học 2014 – 2015 trường THCS Trần Quốc Toản, Ninh Thuận

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS BÍCH HÒA

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC: 2014 – 2015

MÔN: VẬT LÍ LỚP 6

Thời gian làm bài: 120 phút

(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)

Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên. Hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích trên là sai?

Câu 2: (3 điểm)

See also  Android Ndk Là Gì - Sử Dụng Code C/C++ Trong Phát Triển App | Bostonenglish.edu.vn

Làm thế nào để lấy ra một lít nước khi trong tay có 1 can 3 lít và 1 can 5 lít không có vạch chia độ?

Câu 3: (3 điểm)

Trình bày cách xác định trọng lượng riêng của viên bi kim loại đặc với các dụng cụ sau: Cân, bình chia độ, nước hoặc lực kế?

Câu 4: (4 điểm)

Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1.200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Câu 5: (4 điểm)

Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

a. Tính thể tích của 1 tấn cát

b. Tính trọng lượng của 1 đống cát 3m3

Câu 6: (4 điểm)

Một vật có khối lượng 180kg

a. Tính trọng lượng của vật

b. Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo bằng bao nhiêu?

c. Nếu kéo vật lên bằng hệ thống palăng 3 dòng dọc cố định 3 dòng dọc động thì lực kéo vật bằng bao nhiêu?

d. Nếu kéo vật rắn lên trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 12m, chiều cao 3m thì lực kéo là bao nhiêu?

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đáp án đề thi Olympic môn Vật lý lớp 6

Câu 1: (2 điểm)

Lấy 1 quả bóng bàn bẹp, dùi 1 lỗ nhỏ rồi nhúng vào nước nóng, khi đó nhựa vẫn nóng lên nở ra, nhưng quả bóng vẫn không phồng lên.

Câu 2: (3 điểm)

Đổ đầy nước vào cáo 3l rồi tiếp vào can 5l đến khi can 5l đầy thì lượng nước ở can 5l đầy thì lượng nước ở can 3l sẽ còn lại 1 lít nước: (3 x 2 – 5 = 1)

See also  Bộ đề giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường lớp 5 năm 2020 - 2021 - Đề thi Toán tuổi thơ Tiểu học | Bostonenglish.edu.vn

Câu 3: (3 điểm)

Xác định trọng lượng viên bi bằng lực kế hoặc xác định khối lượng m bi bằng cân sau đó tính trọng lượng theo công thức P= 10.m

– Xác định thể tích bi bằng bình chia độ

Đề thi Olympic Vật lý lớp 6

b. Khối lượng cát có trọng lượng 1m3 là 1.500kg

– Khối lượng cát có trọng lượng 3m3 là 3 x 1.500 = 4.500kg

– Trọng lượng của 3m3 cát là 4.500 x 10 = 45.000N

Câu 6: (4 điểm)

a. Theo công thức p= 10 x m = 10 x 180 = 18.000N

b. Nếu kéo vật kên theo phương thẳng đứng thì lực kéo là: 1.800N

c. Vì kéo vật lên bằng hệ thống palăng gồm 3 ròng rọc động, 3 ròng rọc động cố dịnh nên lợi 6 lần vì mỗi ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực.
Đề thi Olympic Vật lý lớp 6

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply