Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội lần 2 – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

Trang 1 / 6

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CỔ LOA

*****

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2019 2020

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………… SBD:..……………….

Câu 1. Một người dùng máy tính mun cài đặt mt khu cho máy tính ca mình. Biết rng mt khu phi gm

4 kí t, mi kí t là mt ch s được chn t 10 ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hi người đó có bao nhiêu

cách chn mt mt khu cho máy tính ca mình?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 2. Cho cấp số cộng

. Tính

.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 3. Nghim ca phương trình

A.

B.

C.

D.

Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng có din tích đáy bng

và cnh bên bng

. Th tích ca khi lăng tr đã

cho bng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 5. Tp xác định ca hàm s

See also  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng đơn giản nhất

A.

. B.

. C.

. D.

.

u 6. H tt c các nguyên hàm ca hàm s

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 7. Cho tdiện

có thtích bng

và khoảng cách tđiểm

đến mặt phẳng

bằng

.

Diện tích tam giác

bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 8. Cho hình tr độ dài đường sinh bằng

bán kính đáy

. Diện tích toàn phần của hình trđã

cho bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 9. Khối cầu có bán kính bằng

thì th tích bằng

A.

. B.

. C.

3

R

π

. D.

.

Câu 10. Cho hàm số

đồ thị như hình v.

Hàm s

đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A.

. B.

. C.

. D.

1

;

2



+∞





.

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Leave a Reply