Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 2) – Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2016 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2016 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 2) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn thí sinh luyện thi THPT Quốc gia 2016, mời các bạn tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý – Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý – Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý – Số 3

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý – Số 4

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý – Số 5

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Vật lý – Thời gian làm bài 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

See also  Đề thi vào lớp 10 môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

Mã đề 210

Câu 1: Tại nơi có g = 9,8m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ có tốc độ là:

A. 1,6 cm/s B. 15,7 cm/s C. 27,1 cm/s D. 2,7 cm/s

Câu 2: Tại vị trí O trên mặt đất, người ta đặt một nguồn phát âm với công suất không đổi. Một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M đến N. Mắc cường độ âm của âm phát ra từ O do máy thu được trong quá trình chuyển động tăng từ 45dB đến 50 dB rồi lại giảm về 40 dB. Các phương OM và ON hợp với nhau một góc khoảng:

A. 127 B. 680 C. 90 D. 142

Câu 3: Trong máy quang phổ ánh sáng từ nguồn được chuyển thành các chùm hội tụ đơn sắc sau khi đi qua

A. Ống chuẩn trực. B. Lăng kính
C. Thấu kính của buồng ảnh. D. Khe vào của máy quang phổ

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động với cùng biên độ 2 mm và giữa hai điểm dao động có cùng biên độ 3 mm đều bằng 10 cm. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 27 cm. B. 36 cm. C. 33 cm. D. 30 cm

See also  Phép Thế Là Gì - Liên Kết Câu Và Liên Kết Đoạn Văn | Bostonenglish.edu.vn

Câu 5: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều, ta không sử dụng được loại ampe kế nào?

A.Ampe kế điện tử B. Ampe kế nhiệt
C. Ampe kế sắt từ D. Ampe kế khung quay

Câu 6: Cho điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt V. Giá trị của hiệu áp điện dụng là?

A. √200 V. B. 200 V. C. 100√2 V. D. 400 V.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

1. C

2. A

3. C

4. A

5. D

6. B

7. B

8. B

9. C

10. A

11. C

12. A

13. A

14. B

15. B

16. D

17. D

18. D

19. B

20. D

21. D

22. A

23. D

24. A

25. A

26. C

27. A

28. B

29. D

30. D

31. C

32. C

33. B

34. D

35. C

36. B

37. D

38. D

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. B

45. C

46. C

47. C

48. D

49. A

50. D

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply