Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2018 | Bostonenglish.edu.vn

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2018, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa lấy điểm chuẩn cao nhất 20,45 điểm, Ngành Công nghệ Thông tin có mức điểm trúng tuyển 20,4 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất vào Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay là 16, thuộc về hai ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Kinh tế Đầu tư. Điểm chuẩn từng ngành của ĐH Công nghiệp cụ thể như sau:

điểm chuẩn dh công nghiệp Hà nội 2018

>> xem thêm: Điểm chuẩn của ĐH Thương Mại Hà nội 2018

Điểm xét tuyển là tổng 3 môn cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Các ngành ngôn ngữ có cách tính điểm riêng. Cụ thể, với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm xét tuyển bằng tổng (điểm Toán + điểm Ngữ văn + 2 * điểm Tiếng Anh)*3/4 + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có cách tính điểm tương tự với điểm môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung nhân hệ số hai.

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành bằng nhau.

See more articles in the category: Wiki
See also  Apparatus Là Gì - Nghĩa Của Từ Apparatus | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply