Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019 | Bostonenglish.edu.vn

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019, theo đó điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường dao động từ 16 – 23,1 điểm.

Trong đó điểm cao nhất là 23,1 với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa và điểm thấp nhất là 16 với ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Cụ thể, Điểm chuẩn năm 2019 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội 2019Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội 2019

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội 2019Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội 2019

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên.

Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)* 3/4 + Điểm ưu tiên.

So với năm trước, năm 2019 Điểm chuẩn của ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng cao hơn ở nhiều ngành (năm ngoái điểm chuẩn của trường dao động từ 16 đến 20,45 điểm). Năm 2018, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa lấy điểm chuẩn cao nhất 20,45 điểm.

See more articles in the category: Wiki
See also  Giáo án lớp 2 tuần 5 sách Kết nối tri thức - Giáo án lớp 2 sách Kết nối | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply