Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020 | Bostonenglish.edu.vn

Theo đó, điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Công nghiệp Hà nội dao động từ 18 đến 26 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy cao nhất – 26 điểm, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học lấy điểm chuẩn thấp nhất 18 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn 2020 Đại học công nghiệp Hà Nội năm cho 37 chương trình đào tạo của trường như sau:

Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà nội 2020Điểm chuẩn 2020 Đại học Công nghiệp Hà nội

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn và điểm ưu tiên. Riêng các ngành ngôn ngữ, điểm xét tuyển = (Toán + Văn + Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.

Năm 2020, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 sinh viên cho 37 ngành, trong đó có 5 ngành mới gồm: Công nghệ vật liệu dệt, may; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu; Ngôn ngữ Nhật. Riêng Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành riêng cho người nước ngoài tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.

So với năm trước, điểm chuẩn 2020 Đại học Công nghiệp Hà Nội tăng hơn khá nhiều. Năm 2019, điểm trúng tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động 16 đến 21,3 điểm.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply