Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2019 | Bostonenglish.edu.vn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2019, theo đó, điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường dao động từ 19 đến 25,5 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tổ hợp C00) lấy 25,5 điểm. Trong khi đó, ngành Giáo dục học lấy điểm chuẩn thấp nhất 19 điểm.

Cụ thể, Điểm chuẩn năm 2019 các ngành đào tạo của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCM như sau:

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TpHCM 2019Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TpHCM 2019Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TpHCM 2019

Một số ngành có mức điểm chuẩn trên 24 của trường bao gồm Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25 điểm, Ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao (tổ hợp D01) với 24,5 điểm, Báo chí (tổ hợp C00) với 24,7 điểm, Báo chí hệ đại trà (tổ hợp D01, D14) với 24,1 điểm, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tổ hợp D01, D14) với 24,5 điểm, Truyền thông Đa phương tiện (tổ hợp D01, D14, D15) với 24,3 điểm, Quan hệ Quốc tế hệ đại trà và chất lượng cao (tổ hợp D01, D14) với 24,3 điểm.

So với năm trước, điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh tăng cao hơn (năm 2018 ngành Du lịch của trường có điểm trúng tuyển cao nhất là 24,9 điểm khối C00. Các ngành khác có điểm chuẩn từ 16,5).

See also  Ớt sa tế tiếng anh là gì | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply