Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật | Bostonenglish.edu.vn

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng năm 2019 dao động từ 14,0 đến 20,55 điểm. Theo đó, nhóm ngành có điểm chuẩn cao là Công nghệ thông tin 20,55, Công nghệ kỹ thuật ô tô 20,40 điểm,…

Trong khi đó các ngành có điểm chuẩn thấp như Công nghệ vật liệu 14,0 điểm; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 14,05 điểm; Sinh học ứng dụng 14,15 điểm;…

* Cụ thể, Điểm chuẩn 2019 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng như sau:

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2019Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng 2019

* Lưu ý: Các điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ngành.

Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.

Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

Thí sinh có thể truy cập cổng thông tin điện tử của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ: ts.udn.vn để cập nhật các thông tin điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng nhanh và chính xác nhất.

See more articles in the category: Wiki
See also  Vm Là Gì Trong Quan Hệ | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply