Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính của quần thể trang 162, Do tỷ lệ tử vong không… | Bostonenglish.edu.vn

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật – Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính của quần thể – trang 162. Do tỷ lệ tử vong không đồng đều giữa cá thể đực, cái, cá thể cái chết nhiều trong mùa sinh sản hơn cá thể đực.

Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?

Tỉ lệ giới tính

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính

– Ngỗng và vịt có tỷ lệ giới tính là 60/40

– Trước mùa sinh sản, nhiều loài thằn lằn, rắn có số lượng cái nhiều hơn đực. sau mùa đẻ trứng số lượng cá thể cái và đực gần bằng nhau.

Do tỷ lệ tử vong không đồng đều giữa cá thể đực, cái, cá thể cái chết nhiều trong mùa sinh sản hơn cá thể đực.

– Với loài kiến nâu, nếu đẻ trứng ở nhiệt độ thấp hơn 20oC thì trứng nở ra toàn cá thể cái, nếu đẻ trứng ở nhiệt độ trên 20oC thì trứng nở ra toàn cá thể đực.

Quảng cáo

Tỉ lệ giới tính thay đổi theo điều kiện môi trường sống (cụ thể ở đây là nhiệt độ môi trường sống)

– Gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều hơn đực gấp 2 hoặc 3, đôi khi lớn hơn 10 lần

Do đặc điểm sinh sản và tập tính đa thê ở động vật

– Muỗi đực sống tập trung ở một nơi riêng với số lượng nhiều hơn muỗi cái

Do khác nhau về tập tính, con đực không hút máu, con cái phải hút máu nên không tập trung ở 1 chỗ

– Ở cây thiên nam tinh thuộc họ Ráy, rễ củ loại lớn có nhiều chất dinh dưỡng nảy chồi sẽ cho ra cây chỉ có hoa cái còn rễ củ loại nhỏ nảy chồi chỉ ra hoa đực

Do lượng chất dinh dưỡng trong củ


Quảng cáo

Bài trướcNguyên nhân và hiệu quả của việc phát tán cá thể động vật ra khỏi đàn là gì trang 159, Hiện tượng phát tán cá thể động vật ra khỏi
Bài tiếp theoNêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó trang 162, Ý nghĩa: Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Cách luyện nghe, nói tiếng Anh cho trẻ qua từng giai đoạn - Luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho trẻ | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply