Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx | Bostonenglish.edu.vn

Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11: Bài 1. Hàm số lượng giác. Bài 6. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Bài 6. Dựa vào đồ thị hàm số (y = sinx), tìm các khoảng giá trị của (x) để hàm số đó nhận giá trị dương.

Đáp án :

Nhìn đồ thị (y = sinx) ta thấy trong đoạn ([-π ; π]) các điểm nằm phía trên trục hoành của đồ thị (y = sinx) là các điểm có hoành độ thuộc khoảng ((0 ; π)). Từ đó, tất cả các khoảng giá trị của (x) để hàm số đó nhận giá trị dương là ((0 + k2π ; π + k2π)) hay ((k2π ; π + k2π)) trong đó (k) là một số nguyên tùy ý.


Quảng cáo

Bài trướcBài 5 trang 18 sgk giải tích 11: Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx
Bài tiếp theoBài 8 trang 18 sgk giải tích 11: Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2016 Sở GD&ĐT Hà Nội - Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán thành phố Hà Nội có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply