Dựa vào hình 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành | Bostonenglish.edu.vn

Dựa vào hình 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau. Câu 4 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Dựa vào hình 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHÍNH Ở NƯỚC TA

Vùng

Các loại cây trồng, vật nuôi

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Lúa gạo

Cà phê

Cao su

Chè

Cây ăn quả

Trâu, bò

Lợn

Thuỷ sản

SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHÍNH Ở NƯỚC TA

Vùng

Các loại cây trồng, vật nuôi

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Lúa gạo

 XX

Quảng cáo

 X

 X

 XX

Cà phê

 XX

 X

Cao su

 X

 XX

Chè

 XX

 X

Cây ăn quả

 X

 X

 XX

Trâu, bò

 XX

 X

 XX

Lợn

 XX

 X

Thuỷ sản

 X

 XX

 X

 X

XX: Vùng trồng nhiều nhất

X: Vùng trồng nhiều

See more articles in the category: Wiki
See also  Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn 12 năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội - Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn 12 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply