Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành | Bostonenglish.edu.vn

Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới. Luyện từ và câu – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

1. Dùng mũi tên () nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới:

yêu mến, mến yêu, …..

2. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh :

a) Cháu …………………. ông bà.

b) Con …………………… cha mẹ.

c) Em…………………….. anh chị.

3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng

b) Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn.

c) Giày dép mũ nón được để đúng chỗ.

TRẢ LỜI:

Quảng cáo

1. Dùng mũi tên () nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới:

yêu mến, mến yêu, thương yêu, yêu thương, yêu quý, quý mến, kính mến, kính yêu, mến thương, thương mến.

2. Chọn từ ngữ thích hợp rồi điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh:

a) Cháu kính mến ông bà.

b) Con kính yêu cha mẹ.

c) Em thương yêu anh chị.

3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

See also  Tìm hiểu ngành Luật quốc tế là gì? học gì? ra trường làm gì? | Bostonenglish.edu.vn

a) Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

b) Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.

c) Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply