Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 21: Mạng máy tính toàn cầu Internet – Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10. Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

Để có thể thực hiện việc truyền tin giữa các máy trên mạng, mỗi máy tính trên mạng Internet đều có một tên riêng và một địa chỉ (dạng số) tương ứng gọi là các địa IP. Địa chỉ IP trên Internet được biểu diễn dưới dạng một dãy số gồm bốn trường, mỗi trường có độ dài nhất định theo mẫu chuẩn (mỗi địa chỉ gồm bốn byte, chia thành bốn trường, mỗi trường một byte) được phân tách bởi dấu chấm (.), Ví dụ 145.39.5.235.

Tuy vậy, địa chỉ dạng số rất khó nhớ, thậm chí khi gõ vào cũng dễ nhầm lẫn, hay sai. Để thuận tiện cho người dùng, người ta chuyển đổi địa chỉ dạng số sang dạng kí tự (tên miền).

Ví dụ, để truy cập website báo điện tử NHÂN DÂN ta có thể dùng địa chỉ www.nhandan.org.vn. Địa chỉ này dễ nhớ hơn nhiều so với một địa chỉ dạng số.

See more articles in the category: Wiki
See also  Chassis Fee Là Gì - Chassis Usage Charge (Cuc) | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply