Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả – Câu 2 trang 23 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả . Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ?

Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ? 

Phương pháp nhân giống bằng hạt 

Ưu điểm

– nhanh tạo ra cây con

– cây tạo ra đồng loạt, cùng kích cỡ, độ tuổi

– nhân giống nhanh, đơn giản

– cây thích nghi tốt, bộ rễ khỏe

Nhược điểm

– dễ thoái hóa giống

– khó kiểm soát được các phẩm chất của cây con do có thể có hiện tượng biến dị di truyền 

– cây chậm ra hoa, quả 

Quảng cáo

Phương pháp nhân giống vô tính ví dụ như : giâm cành, chiết cành, ghép cành… 

Ưu điểm: 

– cây thích nghi tốt 

– cây giữ được đặc tính của cây mẹ 

– nhanh ra hoa, quả. 

– tạo cây con nhiều, nhanh, đồng loạt( đối với giâm cành) 

Nhược điểm 

– qua nhiều thế hệ thì cây bị thoái hóa 

– cây không có rễ cọc nên yếu 

– không tạo được nhiều cây( đối với pp chiết cành)

See more articles in the category: Wiki
See also  Giới thiệu hàm NOW tính thời gian hiện tại trong Excel

Leave a Reply