Extract Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Extract là gì

*
*
*

extract

*

extract /”ekstrækt – iks”trækt/ iks”trækt/ danh từ đoạn trích (hoá học) phần chiết (dược học) cao ngoại động từ trích (sách); chép (trong đoạn sách) nhổ (răng…) bòn rút, moi hút, bóp, nặn rút ra (nguyên tắc, sự thích thú) (toán học) khai (căn) (hoá học) chiết
chiết rahút rakhai cănextract a root of a number: khai căn một sốngâm chiếtphần chiếtfluid extract: phần chiết lỏngliquid extract: phần chiết lỏngmalt extract: phần chiết mầm mạchsolid extract: phần chiết rắnrútsự chiếtsự táchtách raLĩnh vực: hóa học & vật liệuchất chiết rachất trích lyLĩnh vực: y họcchiết xuấtLĩnh vực: toán & tinkhai (căn)absolute extractchiết phẩm tuyệt đốiacid extractchiết phẩm axitanimal extractcao động vậtextract airkhí thảiextract airkhông khí thải ra ngoàiextract air systemhệ không khí thảiextract air systemhệ thống không khí thảiextract ductống xả không khíextract fanquạt đẩy thảiextract fanquạt hútextract fanquạt thải khíextract grilleghi gió thảiextract grilleghi không khí thảiextract instructionlệch tríchextract instructionlệnh tríchextract systemhệ thống hút gióextract the root (of number)khai cănextract ventilationsự thông gió hútextract ventilatormáy hút gióliver extractcao ganmalt extractcao thạch nhamalt extractchiết mạch nharoof extract unitmáy thông gió hút trên máiroof extract ventilatormáy thông gió hút trên máismoke extractlỗ thoát khóisoil-water extract samplechiết nướcphần chiếtbarley extract: phần chiết của đại mạchbeef extract: phần chiết của thịt bòbitter almond extract: phần chiết hạt hạnh nhâncoffee extract: phần chiết cà phê tanmalt extract: phần chiết mầm mạchtea extract: phần chiết nước chèsự tách raacid extractsự trích ly axitalcoholic extractsự trích ly rượuapparent extractsự chiết biểu kiếnapparent extractsự chiết thấy rõclam extractbột xúp chaiclam extractxúp chai cô đặcextract contenthàm lượng chất chiết lyextract cubesthỏi bột canhextract of accounttrích yếu tài khoảnfluid beef extractdịch chiết thịt bòhop extractdịch chiết húplôngleaf extractdịch chiết lá câymalt extract bathnồi đường hóa (trong công nghiệp bia)meat extractdịch thịtmeat extractnước thịtnitrogen free extractchất chiết không nitơreextractdịch chiết men đông sữareextractdịch chiết renminspice extractdịch chiết gia vị. tanning extractdịch chiết tanintea extractchè hòa tantrue extracthàm lượng thực của dịch chiết (bia)vegetable extractdịch chiết rau quảvinegar extractdịch chiết giấm danh từ o chất chiết Vật chất hữu cơ chiết ra từ các vật liệu trầm tích hoặc đá trầm tích bằng các dung môi hữu cơ. o phần chiết, chất chiết ra, chất trích ly động từ o chiết, trích ly § dry extract : phần chiết khô § Edeleanu extract : phần chiết Edecleanu § hemlock bark extract : phần chiết từ vỏ thông Canada (dùng cho bùn khoan)

*

See also  Cytotoxicity Là Gì - Cytotoxicity Testing, Mtt Testing Lab | Bostonenglish.edu.vn

Xem thêm: Boss Cuối Phụ Bản Hang Người Tuyết Tên Là Gì? Hướng Dẫn Phụ Bản: Hang Người Tuyết

*

*

extract

Từ điển Collocation

extract

noun

1 passage from a book/piece of music

ADJ. brief, short | long | literary

VERB + EXTRACT read | publish

EXTRACT + VERB be from, be taken from The extract is taken from a long essay.

PREP. ~ from He read out a brief extract from his book.

2 substance taken from another substance

ADJ. natural conditioners made from natural plant extracts | herbal, malt, meat, plant, vanilla, yeast Add a few drops of vanilla extract.

PREP. ~ of extract of apricot

Từ điển WordNet

n.

v.

get despite difficulties or obstacles

I extracted a promise from the Dean for two new positions

separate (a metal) from an orecalculate the root of a number

Xem thêm: Chief Of Staff Là Gì – Nghĩa Của Từ Chief Of Staff Trong Tiếng Việt

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. To remove or duplicate items from a larger group in a systematic manner. 2. In programming, to derive one set of characters from another by using a mask (pattern) that determines which characters to remove.

English Synonym and Antonym Dictionary

extracts|extracted|extractingant.: incorporate replace restore

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply