FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl – FeCl3 ra Fe(NO3)3 | Bostonenglish.edu.vn

FeCl3 ra Fe(NO3)3

FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng FeCl3 ra Fe(NO3)3. Hy vọng qua phương trình này các bạn học sinh sẽ biết cách vận dụng phương trình vào các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

fecl3 agno3

fecl3 agno3

Bạn đang xem: FeCl3 ra Fe(NO3)3

FeCl3 tác dụng AgNO3

Phương trình phản ứng FeCl3 ra Fe(NO3)3

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl ↓

Điều kiên phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

Hiện tượng khi cho FeCl3 tác dụng AgNO

Xuất hiện kết tủa trắng AgCl

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng vói FeCl3 (Sắt triclorua) tạo thành AgCl (bạc clorua)
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất AgNO3 (bạc nitrat) (silver nitrate)

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2+ NO2 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2+ NO HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

See also  Game Hiệp Sĩ Hung Manh 2 Bản Hack, Game Hiệp Sĩ Hùng Mạnh | Bostonenglish.edu.vn

Phương trình để tạo ra chất FeCl3 (Sắt triclorua) (iron chloride)

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2+ NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3 3Cl2 + 2FeO → O2 + 2FeCl3

Phương trình để tạo ra chất AgCl (bạc clorua) (silver chloride)

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Phương trình để tạo ra chất Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) (iron(iii) nitrate)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2+ 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình phản ứng nào có xuất hiện kết tủa trắng

A. Cho FeCl3 tác dụng với dung dịch AgNO3

B. Cho FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH

C. Cho FeCl3 tác dụng với H2S

D. Cho FeCl3 tác dụng với NH3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 2. Clo tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối sắt(III) clorua (FeCl3)?

A. FeCl2

B. Fe2O3

C. FeO

D. Fe3O4

Câu 3. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)3.

B. HNO3.

C. Fe(NO3)2

D. Cu(NO3)2.

Câu 4. Cho 16,25 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m kết tủa là

See also  Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Garen Mạnh Nhất, Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Garen Tốc Chiến Mới Nhất | Bostonenglish.edu.vn

A. 39,7

B. 42,8

C. 43,05

D. 46,9

…………………………

Bostonenglish đã gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl, nội dung tài liệu đưa ra chính xác cân bằng phản ứng kèm theo các dạng câu hỏi vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Chúc các bạn học tập tốt.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • FeCl3 AgNO3 dư
  • fecl3 + hno3
  • FeCl2 + AgNO3
  • AgCl ra AgFe
  • Cl3 td AgNO3
  • fe(no3)3 ra fe(oh)3
  • AgCl ra Cl2
  • FeCl3 ra AgCl
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply