Flashcard tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức – Flashcard tiếng Anh lớp 1 Macmillan năm 2021 – 2022 | Bostonenglish.edu.vn

Bộ Flashcard tiếng Anh lớp 1 Hoàng Văn Vân

Thẻ học từ vựng tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giảng dạy tiếng Anh lớp 1 Macmillan năm 2021 – 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Flash card tiếng Anh Macmillan lớp 1 bao gồm tổng hợp những Từ vựng tiếng Anh quan trọng trong từng unit 1 – 16 giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh lớp 1 hiệu quả.

Thẻ từ vựng lớp 1 Macmillan cả năm bao gồm 5 từ mới tiếng Anh đi kèm theo từng Chữ cái trọng tâm trong từng Unit giúp các em học sinh ôn tập cách phát âm từ vựng tiếng Anh chuẩn xác cũng như ghi nhớ định nghĩa từ vựng thông qua hình ảnh minh họa hiệu quả.

Trên đây là Bộ flashcard tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Dạy và học tiếng Anh lớp 1 khác nhau như:

Phân phối chương trình tiếng Anh 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án tiếng Anh lớp 1 Unit 1 In the school playground

Giáo án tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dinning room

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách tạo khung trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply