Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp – Giải bài tập SGK Vật lý 12 | Bostonenglish.edu.vn

Giải bài tập SGK Vật lý 12

Bostonenglish mời bạn đọc tham khảo Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp, tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Bài viết được tổng hợp lời giải của 10 bài tập trong sách giáo khoa môn Vật lý lớp 12 bài 14 Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết qua bài viết sau đây:

lý 12 bài 14

lý 12 bài 14

Bạn đang xem: Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Phương pháp giản đồ Fre-nen

 1. Định luật về điện áp tức thời

Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch ấy.

 1. Phương pháp giản đồ Fre-nen
See also  Hiệu Ứng Hạ Thân Nhiệt Trong Hang Người Tuyết Đếm Ngược Trong Bao Nhiêu Giây? | Bostonenglish.edu.vn

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, ta biểu diễn các đại lượng u, i đối với từng đoạn mạch ở bài trước như bảng sau:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Phép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng tần số) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectơ quay tương ứng.

Các thông tin về tổng đại số phải tính (giá trị hiệu dụng, độ lệch pha) được xác định bằng các tính toán trên giản đồ Fre-nen tương ứng.

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

 1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Tổng trở

Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Với

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12
 1. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện

Công thức tính góc lệch pha φ giữa điện áp và dòng điện:

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Nếu ZL > ZC: Điện áp u sớm pha so với dòng điện i.

Nếu ZL < ZC: Điện áp u trễ pha so với dòng điện i.

 1. Cộng hưởng điện

Nếu ZL = ZC thì tan φ = 0, suy ra φ = 0. Dòng điện cùng pha với điện áp.

Lúc đó Z = R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ có giá trị lớn nhất. Đó là hiện tượng cộng hưởng điện.

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

 

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải bài tập Vật lý 12

Cộng hưởng điện xảy ra khi ZL = ZC hay ω2LC = 1

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

See also  Cách Root Android 4.4.2 Không Cần Máy Tính Chỉ Trong 2 Phút, Cách Root Máy Android 4 | Bostonenglish.edu.vn

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: “Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng trở của mạch.”

Bài 2 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Dòng nào có cột A tương ứng với dòng nào ở cột B?

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lời giải:

Kết cột A tương ứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài 3 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Lời giải:

Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có ZL = ZC hay ω2LC = 1.

Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất và I = U/R là lớn nhất.

Dòng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 20Ω …

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lời giải:

Mạch R nối tiếp tụ điện thì i sớm pha so với u một góc φ. Ta có u = 60 √2cos100πt ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 143

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30Ω …

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc φ.

Ta có u = 120√2cos100πt (V). ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Bài 6 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với C

See also  Game Thay Đồ Cho Công Chúa Winx Bloom Stella Flora Musa Xinh Dep | Bostonenglish.edu.vn

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài 7 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40V.

a) Xác định ZL

b) Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với L

u = 80cos100πt (V), R = 40Ω; UL = 40V

a) Xác định ZL

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

b) Biểu thức của i, đoạn mạch R, L thì i trễ pha so với u một góc φ

Ta có: u = 80cos100πt (V) ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài 8 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30Ω, …

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lời giải:

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Bài 9 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40Ω, …

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lời giải:

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Bài 10 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Cho mạch điện xoay chiều R = 20Ω, L = …

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Lời giải:

Mạch R, L, C nối tiếp.

Mạch cộng hưởng:

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

Biểu thức của i:

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14

———————————

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12 mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Vật lý 12 Bài 14 Giáo án
 •  12 Bài 14 lý thuyết
 • Vật lí 12 Bài 15
 • Vật lý 12 Bài 13 lý thuyết
 • Vật lý 12 Bài 17
 • Vật lý 12 bài 15 lý thuyết
 • Giải sách bài tập Vật lý 12 Bài 14
 •  12 Bài 16
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply