Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển. (trang 113 sgk) | Bostonenglish.edu.vn

Vùng Đông Nam Bộ – Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển. (trang 113 sgk). Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển do bờ biển và vùng biển có nhiều tiềm năng…

Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển do bờ biển và vùng biển có nhiều tiềm năng:
+ Bờ biển:
– Có nhiều địa điểm thích hợp để xây dựng cảng.
– Có các bãi tắm tốt (Vũng Tàu, Long Hải).
– Có rừng ngập mặn và nhiều cửa sông.
-> Thuận lợi phát triển giao thông đường biển, du lịch, nuôi trồng thủy sản.
+ Vùng biển:
– Nguồn lợi hải sản phong phú, ngư trường rộng lớn.
– Gần các tuyến đường biển quốc tế.
– Thềm lục địa rộng và nông, giàu tiềm năng dầu khí.
– Có Côn Đảo với nhiều cảnh quan du lịch.
-> Có điều kiện phát triển dịch vụ vận tải biển, khai thác thủy sản, khai thác dầu khí, du lịen
• Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển:
giao thông vận tải biển, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, du lịch biển – đảo, khai thác khoáng sản biển.

See more articles in the category: Wiki
See also  Tán sắc ánh sáng là gì? hiện tượng tán sắc ánh sáng và ứng dụng | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply