Giáo án Công nghệ 8 bài 43: Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện – Giáo án điện tử Công nghệ 8 | Bostonenglish.edu.vn

Cùng chúng tôi giải đáp Giáo án Công nghệ 8 bài 43 qua bài viết dưới đây nha!

công nghệ 8 bài 43

công nghệ 8 bài 43

Bạn đang xem: Giáo án Công nghệ 8 bài 43

Giáo án Công nghệ 8 bài 43

Kiểm tra bài cũ:

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

HĐ1. Giới thiệu nội dung và trình tự thực hành.

GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ mỗi nhóm khoảng 4 đến 5 học sinh.

– Các nhóm kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của mỗi thành viên như mẫu báo cáo thực hành.

GV: Kiểm tra các nhóm, nhắc lại nội quy an toàn và hướng dẫn trình tự làm bài thực hành cho các nhóm.

HĐ2. Tìm hiểu bàn là điện, bếp điện và nồi cơm điện.

GV: Hướng dẫn thực hành bằng cách đặt các câu hỏi để học sinh:

– Đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật để ghi vào mục I báo cáo thực hành.

– Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện.

See also  Nat Port Là Gì - Mở Port Camera Để Làm Gì | Bostonenglish.edu.vn

– Đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật của bếp điện và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành.

– Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận bếp điện.

– Đọc và giải thích các số liệu kỹ thuật của nồi cơm điện và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành

– Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của nồi cơm điện và ghi vào mục 2 báo cáo thực hành.

GV: Hướng dẫn học sinh kiểm tra thông mạch một số đồ dùng điện rồi thông báo kết quả chung.

Củng cố:

GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, an toàn vệ sinh lao động.

GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm dựa theo mục tiêu bài học.

– Thu báo cáo về nhà chấm.

Giải Công nghệ 8 Bài 43. Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện

Báo cáo thực hành

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………..

Lớp: ……………………………………………………………………………….

1. Các số liệu kĩ thuật và giải thích ý nghĩa.

Tên đồ dùng điện Số liệu kĩ thuật Ý nghĩa
Bàn là điện 220~240V, 4.68A, 1200W Điện áp định mức trong khoảng 220~240 vôn

Dòng điện đinh mức 4.68A

Công suất 1200W

Bếp điện 1600W Công suất 1600W
Nồi cơm điện 220V, 780W, 2L Điện áp định mức 220V

Công suất 780W

Dung tích 2 lít.

2. Tên và chức năng của các bộ phận chính

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tên đồ dùng điện Tên các bộ phận chính Chức năng
Bàn là điện Dây đốt nóng

Vỏ: đế và nắp

Dòng điện chạy trong dây rồi tỏa nhiệt

Đế: tích nhiệt để tỏa ra.

Nắp: tay cầm điều khiển bàn là.

Bếp điện Dây đốt nóng

Thân bếp

Dòng điện chạy trong dây rồi tỏa nhiệt

Là nơi tỏa ra nhiệt

Nồi cơm điện Dây đốt nóng

Vỏ nồi

Xoong

Dòng điện chạy trong dây rồi tỏa nhiệt

Chứa đựng nồi, là thân nồi, cách điện

Chứa cơm để nấu và chịu nhiệt từ dây đốt nóng.

3. So sánh cấu tạo các bộ phận chính của bếp điện với nồi cơm điện

Bếp điện Nồi cơm điện
Dây đốt nóng

Thân bếp

Vỏ nồi: hai lớp, giữa hai lớp có bông cách nhiệt

Soong: làm bằng hợp kim nhôm, phía trong được phủ một lớp men

Dây đốt nóng

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Công nghệ 8 Bài 44
  • Sách Giáo Khoa Công nghệ 8 Bài 43
  • Công nghệ 8 Bài 43 trang 149
  • Công nghệ 8 Bài 42
  • Giáo án Công nghệ 8 Bài 43
  • Công nghệ 8 Bài 43 lý thuyết
  • Công nghệ 8 Bài 45
  • Công nghệ 8 Bài 41
See more articles in the category: Wiki
See also  Hồ Tinh Bột Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply