Giáo án Ngữ văn 10 bài: Tam đại con gà – Nhưng nó phải bằng hai mày – Giáo án điện tử Ngữ Văn 10 | Bostonenglish.edu.vn

Giáo án điện tử Ngữ Văn 10

Giáo án bài: Tam đại con gà – Nhưng nó phải bằng hai mày

Giáo án Ngữ văn 10 bài: Tam đại con gà – Nhưng nó phải bằng hai mày được trình bày ngắn gọn, khoa học sẽ giúp các em học sinh nắm được đối tượng, nguyên nhân, ý nghĩa của tiếng cười trong từng truyện. Đồng thời, thấy được nghệ thuật đặc sắc của truyện cười. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án Ngữ văn 10 tuần 7: Tấm Cám

Giáo án Ngữ văn 10 bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Soạn bài lớp 10: Tam đại con gà – Nhưng nó phải bằng hai mày

Giáo án bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Ngữ văn 10

Tiết 25 Ngày soạn……………………….

TAM ĐẠI CON GÀ

NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY

(Truyện cười)

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

1. Tam đại con gà

 • Hiểu được mâu thuẫn trái tự nhiên trong cách ứng phó của nhân vật “thầy”, hiểu được ý nghĩa phê phán của truyện.
 • Nắm được những đặc trưng cơ bản của truyện cười trào phúng.

2. Nhưng nó phải bằng hai mày:

 • Thấy được tình cảnh bi hài của người lao động xưa khi lâm vào cảnh kiện tụng và thái độ của nhân dân đối với nạn tham nhũng của quan lại địa phương.
 • Hiểu được nghệ thuật gây cười của truyện.
See also  C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O - Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 | Bostonenglish.edu.vn

II. TRỌNG TÂM, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

1.1. Tam đại con gà:

 • Bản chất của nhân vật “thầy” qua những việc gây cười và ý nghĩa phê phán của truyện: cái dốt không che đậy được, càng che giấu càng lộ ra, càng làm trò cười cho thiên hạ.
 • Kết cấu truyện ngắn gọn, chặt chẽ; lối kể chuyện tự nhiên, kết thúc truyện bất ngờ; sử dụng hiệu quả nghệ thuật phóng đại, “nhân vật tự bộc lộ”.

1.2. Nhưng nó phải bằng hai mày:

 • Sự kết hợp giữa lời nói và hành động trong việc thể hiện bản chất tham nhũng của thầy lý và tình cảnh vừa đáng thương vừa đáng trách của người lao động khi lâm vào cảnh kiện tụng.
 • Truyện ngắn gọn, chặt chẽ, lối kể chuyện tự nhiên, kết thúc bất ngờ. Thủ pháp chơi chữ, kết hợp giữa ngôn ngữ và hành động của các nhân vật.

2. Kỹ năng:

2.1. Tam đại con gà:

 • Phân tích một truyện cười thuộc loại trào phúng.
 • Khái quát hoá ý nghĩa và những bài học mà tác giả gửi gắm.

2.2. Nhưng nó phải bằng hai mày:

 • Phân tích các tình huống gây cười.
 • Khái quát, rút ra ý nghĩa và những bài học mà tác giả gửi gắm.

3. Phương tiện:

SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, thiết kế bài giảng.

III. NỘI DUNG LÊN LỚP:

1. Kiểm tra bài cũ (3 phút):

 • Quá trình biến hóa của Tấm nói lên điều gì?
 • Suy nghĩ như thế nào về hành động trả thù của Tấm?
See also  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O - CO2 ra BaCO3 | Bostonenglish.edu.vn

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply