Giáo án Tập làm văn lớp 3 bài 23: Nói, viết về bảo vệ môi trường – Giáo án điện tử Tập làm văn lớp 3 | Bostonenglish.edu.vn

a. Hoạt động 1: Nói về bảo vệ môi trường (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em biết kể về một việc làm để bảo vệ môi trường theo trình tự hợp lí, lời kể tự nhiên

* Cách tiến hành:

Bài 1: Kể lại 1 việc tốt em đã làm góp phần bảo vệ môi trường

– Mời HS đọc yêu cầu của bài.

– Giới thiệu một số tranh, ảnh về hoạt động bảo vệ môi trường.

– Yêu cầu HS:

+ Nói tên đề tài mình chọn kể.

+ Các em có thể bổ sung tên những việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường.

– Yêu cầu HS chia thành các nhóm nhỏ, kể cho nhau nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ môi trường mình đã làm.

– Theo dõi, giúp đỡ các em.

– Cho các nhóm thi kể

– Nhận xét, bình chọn.

b. Hoạt động 2: HS thực hành (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS biết viết được một đoạn văn ngắn kể lại những viết đã làm trên.

* Cách tiến hành:

Bài 2: Viết 1 đoạn văn ngắn kể lại việc làm trên

– Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.

– Cho HS viết bài vào vở.

– Mời vài HS đứng đọc bài viết của mình.

– Nhận xét, tuyên dương HS viết bài tốt.

See also  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1 - Phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1| Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 | Bostonenglish.edu.vn

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học.

*MT: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– 1 HS đọc yêu cầu của bài.

– Quan sát tranh.

– Trao đổi, kể cho nhau nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ môi trường mình đã làm.

– Các nhóm thi kể về những viết mình làm.

– 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

– Viết bài vào vở.

– Đọc bài viết của mình.

– Nhận xét.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply