Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 12: Tập làm văn – Nói, viết về cảnh đẹp đất nước – Giáo án Tập làm văn lớp 3 | Bostonenglish.edu.vn

VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Nhắc HS không chuẩn bị được ảnh th

i về ảnh chụp bãi biển Phan Thiết trang 102

SGK.

Treo bảng ph có viết các gi ý và yêu cầu c

lớp quan sát bức nh chp bãi biển Phan Thiết.

1 HS khá nói mẫu về bãi biển Phan Thiết

theo các câu hỏi gợi ý.

Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh của mình

giới thiệu với bạn n cạnh những điều

em biết v cảnh đẹp đó.

GV nhận xét, sửa lỗi chưa thành câu, cách

dùng từ và gợi ý cho HS phát hiện thêm

những v đẹp bức tranh, ảnh thể hiện.

Tuyên dương những HS nói tốt.

* Hoạt động 2: Viết đoạn văn (15 phút )

Mục tiêu

Viết những điều đã nói thành một đoạn n

Trình bày tranh ảnh đã chuẩn bị.

Quan sát hình.

HS thể nói: Đây bãi biển Phan

Thiết, một cảnh đẹp nổi tiếng nước

ta.. Đến Phan Thiết, bạn sẽ gặp một

không gian xanh rộng lớn, mênh mông.

Biển xanh, trời xanh, i xanh, rừng

dừa xanh. Nổi bật lên giữa điệp trùng

xanh ấy bãi biển với dải cát vàng

nhạt, tròn như giọt nước. Thật một

cảnh đẹp hiếm thấy.

Làm việc theo cặp, sau đó một số HS

lên trước lớp, cho cả lớp quan sát tranh

ảnh của mình và giới thiệu với cả lớp

về cảnh đẹp đó. HS cả lớp theo dõi

bổ sung những vẻ đẹp mình cảm

nhận được qua tranh, nh của bạn.

2 HS đọc trước lớp.

Làm bài vào vở theo yêu cầu.

Khoảng 3 HS đọc, cả lớp theo dõi

nhận xét bài viết của bạn.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply