Giấy cam kết – Mẫu giấy cam kết | Bostonenglish.edu.vn

Mẫu giấy cam kết

Giấy cam kết hay Bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên cần làm cam kết với nhau. Mời bạn đọc tải mẫu Giấy cam kết để tham khảo khi cần thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý sau cũng như tìm hiểu Cách viết giấy cam kết đúng nhất.

1. Viết giấy cam kết khi nào?

Giấy cam kết (Bản cam kết) là loại văn bản được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày với nhiều hình thức khác nhau: cam kết bảo hành, cam kết thanh toán, cam kết trả nợ,….

Ngày nay, giấy cam kết này cũng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực lao động khi:

– Doanh nghiệp cử người lao động đi học tập nâng cao kiến thức hoặc đi tu nghiệp ở nước ngoài yêu cầu người được cử cam kết sau khi hoàn thành khóa học phải tiếp tục làm việc;

– Doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo nghề yêu cầu người học nghề cam kết sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải làm việc cho doanh nghiệp;

See also  Cursor Là Gì - Sử Dụng Cursor Trong Sql Server | Bostonenglish.edu.vn

– Người lao động mới được tuyển dụng cam kết chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

– Người đăng ký thi tuyển, xét tuyển cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị, nếu vi phạm sẽ tự động viết đơn xin thôi việc;

2. Mẫu giấy bản cam kết số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………..……………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..…………………..………………………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………………….Ngày cấp: ……………………..Nơi cấp:……..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….…………………………………………

Nơi làm việc (nếu có): …………………….………………..……………………….……………..

Điện thoại liên hệ: …………………….…………………………………………..…………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………………………………………………………………….

1………………….………………..……………………………………..……………………………..

2………………….………………..……………………………………..……………………………..

3………………….………………..……………………………………..……………………………..

4………………….………………..……………………………………..……………………………..

5………………….………………..……………………………………..……………………………..

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………………..

2………………….………………..……………………………………..……………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản cam kết số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tên tôi là:………………………………….

Bộ phận:………………………………..

Được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty, sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung đã ghi trong hợp đồng Lao động, cũng như nội quy lao động, tôi đồng ý ký hợp đồng với công ty.

Trong quá trình làm việc, tôi xin cam kết những điều sau đây:

See also  Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Fashion and Clothes - Từ vựng IELTS Speaking | Bostonenglish.edu.vn

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy Lao động của Công ty

3. Cộng tác với công ty ít nhất 01 năm.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin chịu mọi phán quyết từ phía công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

Kính đơn

3. Hướng dẫn viết giấy cam kết

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.

– Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.

– Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan.

– Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.

– Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.

– Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.

– Nơi làm việc (nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.

– Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc của tổ chức.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

See also  Hàm tạo số phiếu tự động trong Excel | Bostonenglish.edu.vn
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply