H2S + NaOH → Na2S + H2O – H2S ra Na2S | Bostonenglish.edu.vn

H2S ra Na2S

H2S + NaOH → Na2S + H2O được Bostonenglish biên soạn là phương trình hóa học cho H2S tác dụng NaOH sau phản ứng thu được muối Na2S. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập và làm bài tập. Mời các bạn tham khảo.

naoh h2s

naoh h2s

Bạn đang xem: H2S ra Na2S

H2S tác dụng với NaOH

Phương trình phản ứng H2S tác dụng NaOH

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

Điều kiện phản ứng xảy ra

NaOH và H2S phản ứng với tỉ lệ 2:1 vừa đủ

Dạng bài tập H2S tác dụng bazơ

NaOH + H2S → NaHS + H2O (1)

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O (2)

Lập tỉ lệ: T= nNaOH/nH2S

+) Nếu T< 1: hỗn hợp sau phản ứng gồm NaHS và NaOH dư, phương trình phản ứng (1).

+) Nếu T = 1: chỉ xảy ra phản ứng (1), NaOH và H2S phản ứng với tỉ lệ 1:1 vừa đủ.

+) Nếu 1 < T < 2: xảy ra cả phản ứng (1) và (2), cả NaOH và H2S đều hết phản ứng hết

See also  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 3) - Đề thi thử đại học môn Toán năm 2016 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

+) Nếu T = 2: chỉ xảy ra phản ứng (2), NaOH và H2S phản ứng với tỉ lệ 2:1 vừa đủ

+) Nếu T > 2: xảy ra phản ứng (2), hỗn hợp sau phản ứng gồm Na2S và NaOH dư

Tính chất hóa học của H2S

 Tính axit yếu

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), có tên là axit sunfuhiđric (H2S).

Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên 2 loại muối: muối trung hòa, như Na2S chứa ion S2- và muối axit như NaHS chứa ion HS−.

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

Tính khử mạnh

Là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (-2).

Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy thuộc vào bản chất và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ,…mà nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa −2 (S-2) có thể bị oxi hóa thành (S), (S+4), (S+6).

Tác dụng với oxi có thể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách tiến hành phản ứng.

2H2S + 3O2 dư  → 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 → 2H2O + 2S

Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy trong không khí với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2:

Tác dụng với clo có thể tạo S hay H2SO4 tùy điều kiện phản ứng.

H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

H2S + Cl2 → 2HCl + S (khí clo gặp khí H2S)

Bạn có biết

– NaOH phản ứng với H2S tùy theo tỉ lệ về số mol mà sản phẩm thu được có thể là muối sunfua trung hòa hoặc muối axit hoặc hỗn hợp cả hai muối.

NaOH phản ứng với H2S chỉ thu được muối NaHS khi T = NaOH + H2S → NaHS + H2O | Cân bằng phương trình hóa học .

See also  Cấu trúc và các dạng câu so sánh trong tiếng Anh đầy đủ nhất | Bostonenglish.edu.vn

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Dẫn từ từ đến dư H2S vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong X là

A. 5,6 gam.   B. 7,2 gam.   C. 5,8 gam.   D. 14,4 gam.

Hướng dẫn giải

Do H2S dư nên có phản ứng

NaOH + H2S → NaHS + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án A.

Ví dụ 2:

Dẫn từ từ đến dư H2S vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Muối tan có trong dung dịch X là

A. Na2S.   B. Na2S và NaHS.   C. NaHS.   D. Na2S và NaOH.

Hướng dẫn giải

Do H2S dư nên có phản ứng

NaOH + H2S → NaHS + H2O

Muối tan có trong dung dịch X là NaHS.

Đáp án C.

Ví dụ 3:

Cho 2,24 lít khí H2S ở đktc phản ứng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng là

A. 5,6 gam.   B. 7,2 gam.   C. 11,5 gam.   D. 5,8 gam.

Hướng dẫn giải

Có T = NaOH + H2S → NaHS + H2O | Cân bằng phương trình hóa học nên có phản ứng

NaOH + H2S → NaHS + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án A.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2S (hidro sulfua) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất H2S (hidro sulfua) (hydrogen sulfide)

H2 + S → H2S FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 2HCl + ZnS → H2+ ZnCl2

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2+ 2Na → H2 + 2NaOH 2H2+ 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NH3 + 3PbO → 3H2+ N2 + 3Pb 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

Phương trình để tạo ra chất Na2S (natri sulfua) (sodium sulfide)

Ag2+ 4NaCN → Na2+ 2Na[Ag(CN)2] 6NaOH + 3S → 3H2+ 2Na2+ Na2SO3 2C + Na2SO4 → Na2+ 2CO2

Bài tập vận dụng liên quan

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1. Để phân biệt khí H2S với khí CO2 người ta sử dụng thuốc thử nào sau đây dùng

A. dung dịch HCl

B. dung dịch Pb(NO3)2

C. dung dịch Na2SO4

D. dung dịch NaOH

Câu 2. Dẫn 2,24 lit (đktc) khí hiđrosunfua vào 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được muối là

A. Na2S, NaOH dư

B. NaHS

C. NaHS, Na2S

D. NaHS, NaOH dư

Câu 3. Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 200ml dung dịch KOH 2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

A. 16,5.

B. 27,5.

C. 22,1.

D. 27,7.

Câu 4. Dẫn 2,24 lít (đktc) khí hiđrosunfua vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối sau phản ứng.

A. 7,8 gam

B. 3,9 gam

C. 2 gam

D. 4 gam

………………………..

Trên đây Bostonenglish đã đưa ra nội dung chi tiết phương trình phản ứng khi sục khí H2S vào dung dịch NaOH: H2S + NaOH → Na2S + H2O tới các bạn, cũng như đưa ra phương pháp giải bài tập khi cho H2S tác dụng với dung dịch kiềm. Hy vọng các bạn học sinh nắm được phương pháp,  từ đó áp dụng giải các dạng bài tập.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • H2S NaOH NaHS
  • naoh+h2s=nahs+h2o
  • naoh + h2so4
  • h2s + 2naoh
  • NaOH + SO2
  • Na2S H2S
  • h2s + naoh pt ion
  • H2S NaOH 1 2
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply