Hai vật có khối lượng m1=1kg và m2=3kg chuyển động với các vận tốc v1=3m/s và v2=1m/s. Tìm tổng động lượng | Bostonenglish.edu.vn

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng – Bài 3 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Hai vật có khối lượng m1=1kg và m2=3kg chuyển động với các vận tốc v1=3m/s và v2=1m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiếu, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:

Hai vật có khối lượng m1= 1kg và m= 3kg chuyển động với các vận tốc v1= 3m/s và v= 1m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:

(a)overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ) cùng hướng.

b)(overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ) cùng phương, ngược chiều.

c)(overrightarrow {{v_1}} ) vuông góc với (overrightarrow {{v_2}} ).

d)(overrightarrow {{v_1}} ) hợp với (overrightarrow {{v_2}} ) góc 120

({m_1} = 1kg;{v_1} = 3m/s Rightarrow {p_1} = {m_1}.{v_1} = 3kgm/s;overrightarrow {{p_1}} ) cùng hướng (overrightarrow {{v_1}} ).

({m_2} = 3;{v_2} = 1m/s Rightarrow {p_2} = {m_2}{v_2} = 3kgm/s;overrightarrow {{p_2}} ) cùng hướng với (overrightarrow {{v_2}} ).

Động lượng hệ:(overrightarrow p  = overrightarrow {{p_1}}  + overrightarrow {{p_2}} (1))

a)(overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ) cùng hướng:

(p = {p_1} + {p_2} = 6kgm/s;overrightarrow p ) cùng hướng (overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ).

 

Quảng cáo

b) (overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ) cùng phương, ngược chiều:

(overrightarrow p  = overrightarrow 0 )

 

c) (overrightarrow {{v_1}}  bot overrightarrow {{v_2}} )

       

(p = {p_1}sqrt 2  = 3sqrt 2 (kgm/s))

(overrightarrow p ) hợp với (overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ) cùng một góc 45

d) ((overrightarrow {{v_1}} ,overrightarrow {{v_2}} ) = {120^0})

 

p = p1 = p2 = 3kgm/s.

(overrightarrow p ) hợp với (overrightarrow {{v_1}} ) và (overrightarrow {{v_2}} ) một góc 60.

See also  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Hà Nội - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply