Hàm CONTAINS trong Power BI DAX | Bostonenglish.edu.vn

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng bostonenglish  tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONTAINS trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

hàm contains trong excel

hàm contains trong excel

 

Miêu tả

Hàm CONTAINS giúp xác định xem giá trị cần kiểm tra có tồn tại trong các cột hay không. Nếu có tồn tại thì trả về giá trị TRUE, nếu không thì trả về giá trị FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

CONTAINS( <Bảng>, <Tên cột>, <Giá trị kiểm tra> [, <Tên cột 2>, <Giá trị kiểm tra 2> …] )

Tham số

Hàm có 3 tham số bắt buộc:

<Bảng> : Tên bảng (hoặc biểu thức trả về bảng) cần kiểm tra

<Tên cột> : Tên cụ thể của 1 cột trong bảng (không phải biểu thức) được dùng để kiểm tra

<Giá trị kiểm tra> : Giá trị cần kiểm tra xem có tồn tại trong Cột được gọi tên hay không.

Nếu có nhiều hơn 1 giá trị cần kiểm tra thì với mỗi giá trị cần kiểm tra sẽ gắn với 1 <Tên cột> cụ thể, viết tiếp phía sau trong hàm.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE nếu có tồn tại.

Là giá trị FALSE nếu không tồn tại.

Chú ý

<Tên cột> và <Giá trị kiểm tra> phải là 1 cặp với nhau trong hàm, mỗi 1 giá trị kiểm tra sẽ tương ứng trong 1 cột cần kiểm tra.

Nếu <Tên cột> là 1 cột được tham chiếu từ 1 bảng khác, cột đó phải đủ tiêu chuẩn mới được sử dụng (Có thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, có thể tham chiếu được giá trị tương ứng trong cột)

Ví dụ

Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem trong bảng Sales, có nhân viên bán hàng tên là “Hương” trong cột Tên nhân viên, thuộc Chi nhánh Hà Nội hay không:

= COUNTAINS( Sales, [TenNhanVien], “Hương”, [ChiNhanh], “Hà Nội”

Bài viết của Học Excel Online đã bao hàm cú pháp và cách sử dụng cơ bản của hàm Contains rồi. Các bạn còn vướng mắc gì khi sử dụng power BI ko? Hãy cmt xuống dưới để chúng tôi giải đáp nhé.

Chương 7: Chứa văn bản cụ thể

Để kiểm tra nếu một ô có chưa văn bản cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm ISNUMBER và hàm SEARCH trong Excel. Không có hàm CONTAINS trong Excel.

 1. Để tìm vị trí của một substring trong một chuỗi văn bản, sử dụng hàm SEARCH.
See also  Sửa Lỗi Full Disk Win 10 2018, Sửa Lỗi Full Disk 100% Trên Windows 10 | Bostonenglish.edu.vn

Giải thích: từ “duck” được tìm thấy tại vị trí thứ 10, từ “donkey” được tìm thấy tại vi trí thứ 1, ô A4 không chứa từ “horse” và “goat” được tìm thấy tại vị trí thứ 12.

 1. Thêm hàm ISNUMBER. Hàm ISNUMBER trả về TRUE nếu một ô chứa một số, và FALSE nếu không chứa số nào.

Giải thích: ô A2 chứa từ “duck”, ô A3 chứa từ “donkey”, ô A4 không chứa từ “horse” và ô A5 chứa từ “goat”.

 1. Bạn có thể kiểm tra nếu một ô chứa văn bản cụ thể, mà không hiển thị trong substring. Chắc chắn bạn đính kèm substring trong dấu ngoặc kép.

 1. Để thể hiện một tìm kiếm nhạy cảm, thay thế hàm SEARCH với hàm FIND.

Giải thích: công thức trong ô C3 trả về FALSE. Ô A3 không chứa từ “donkey” nhưng chứa từ “Donkey”.

 1. Thêm hàm IF. Công thức bên dưới (trường hợp không nhạy cảm) trả về “Found” nếu một ô có chứa văn bản cụ thể, và nếu không sẽ trả về “Not Found”.

 1. Bạn cũng có thể sử dụng hàm IF và hàm COUNTIF trong Excel để kiểm tra nếu một ô có chứa văn bản cụ thể. Tuy nhiên, hàm COUNTIF luôn là trường hợp không nhạy cảm.

Giải thích: công thức trong ô C2 giảm xuống =IF(COUNTIF(A2,”*duck*”),”Found”,”Not Found”). Dấu sao (*) thể hiện chuỗi ký tự không hoặc nhiều hơn.

Công Thức Excel: Kiểm Tra Xem Ô Có Chứa Một Trong Nhiều Thứ Không

Hướng dẫn này cung cấp công thức để kiểm tra xem một ô có chứa một trong một số giá trị trong Excel hay không, đồng thời giải thích các đối số trong công thức và cách công thức hoạt động.
doc kiểm tra xem có chứa một trong những điều 1 không

Công thức chung:

=SUMPRODUCT(–ISNUMBER(SEARCH(things,text)))>0

Lập luận

Things: the values you want to check if cell contains one of them.
Text: the cell reference or text string you want to check if contains number.

Giá trị trả lại:

Công thức này trả về giá trị logic, FALSE: ô không chứa bất kỳ điều nào trong số các điều; TRUE : ô chứa ít nhất một trong những thứ.

See also  Trượt Băng Ở Royal City Giá Bao Nhiêu, Vincom Ice Rink | Bostonenglish.edu.vn

Công thức này hoạt động như thế nào

Ví dụ, bạn muốn kiểm tra xem ô B3 có chứa số hay không, vui lòng sử dụng công thức dưới đây

=SUMPRODUCT(–ISNUMBER(SEARCH($E$3:$E$5,B3)))>0

nhấn Đi vào chìa khóa để kiểm tra.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

doc kiểm tra xem có chứa một trong những điều 2 không

Giải thích

TÌM KIẾM function: hàm SEARCH trả về vị trí của ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản bên trong chuỗi khác. Nếu hàm SEARCH tìm thấy văn bản phù hợp, nó sẽ trả về vị trí tương đối, nếu không, nó trả về lỗi #VALUE! lỗi. Ví dụ, đây là công thức SEARCH($E$3:$E$5,B3) sẽ tìm kiếm từng giá trị của phạm vi E3: E5 trong ô B3 và trả về vị trí của từng chuỗi văn bản trong ô B3. Nó sẽ trả về một kết quả mảng như sau: {18; #VALUE!; # VALUE!}.
doc kiểm tra xem có chứa một trong những điều 3 không

Hàm ISNUMBER: hàm ISNUMBER trả về TRUE khi một ô chứa một số. Vì thế ISNUMBER(SEARCH($E$3:$E$5,B3)) sẽ trả về kết quả mảng là {true, false, false} khi hàm SEARCH tìm thấy 1 số.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

doc kiểm tra xem có chứa một trong những điều 4 không

–ISNUMBER(SEARCH($E$3:$E$5,B4)) chuyển đổi giá trị TRUE thành 1 và chuyển đổi giá trị FALSE thành 0, vì vậy công thức này chuyển đổi kết quả mảng thành {1; 0; 0}.
doc kiểm tra xem có chứa một trong những điều 5 không

SUMPRODUCT function: được sử dụng để bội các phạm vi hoặc tổng các mảng với nhau và trả về tổng các sản phẩm. Các SUMPRODUCT(–ISNUMBER(SEARCH($E$3:$E$5,B3))) trả về 1 + 0 + 0 = 1.

Cuối cùng, hãy so sánh công thức bên trái SUMPRODUCT(–ISNUMBER(SEARCH($E$3:$E$5,B3))) và 0, miễn là kết quả của công thức bên trái lớn hơn 0, công thức sẽ trả về TRUE hoặc trả về FALSE.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

doc kiểm tra xem có chứa một trong những điều 6 không

Tệp Mẫu

doc mẫuNhấp để tải xuống tệp mẫu


Công Thức Tương Đối

 • Kiểm tra xem một ô có chứa một văn bản cụ thể hay không
  Để kiểm tra xem một ô có chứa một số văn bản trong phạm vi A nhưng không chứa văn bản trong phạm vi B hay không, bạn có thể sử dụng công thức mảng kết hợp hàm COUNT, SEARCH và AND trong Excel
 • Kiểm tra xem ô có chứa một trong một số giá trị nhưng loại trừ các giá trị khác không
  Hướng dẫn này sẽ cung cấp một công thức để xử lý nhanh tác vụ kiểm tra xem một ô có chứa một trong các giá trị nhưng loại trừ các giá trị khác trong Excel hay không và giải thích các đối số của công thức.
 • Kiểm tra xem ô có chứa một trong những thứ không
  Giả sử trong Excel, có một danh sách các giá trị trong cột E, bạn muốn kiểm tra xem các ô trong cột B có chứa tất cả các giá trị trong cột E hay không và trả về TRUE hoặc FALSE.
 • Kiểm tra xem ô có chứa số không
  Đôi khi, bạn có thể muốn kiểm tra xem một ô có chứa các ký tự số hay không. Hướng dẫn này cung cấp một công thức sẽ trả về TRUE nếu ô chứa số, FALSE nếu ô không chứa số.
See also  Capital Adequacy Ratio Là Gì, Capital Adequacy Ratio | Bostonenglish.edu.vn

Các Công Cụ Năng Suất Văn Phòng Tốt Nhất

Kutools Cho Excel – Giúp Bạn Nổi Bật Giữa Đám Đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nhỏ nội dung ô, chuyển đổi ngày tháng, v.v.) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

 • Được thiết kế cho 1500 tình huống công việc, giúp bạn giải quyết 80% các vấn đề về Excel.
 • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
 • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
 • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tìm hiểu thêm Tải về

Tab Office – Bật Tính Năng Đọc Và Chỉnh Sửa Theo Tab Trong Microsoft Office (Bao Gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Hàm ISERROR
 • hàm contains() trong java
 • Công thức lọc chữ trong Excel
 • Hàm Contains trong C#
 • HÀM contains() trong Java
 • Hàm SEARCH
 • Hàm SEARCH trong Excel
 • Tìm chữ trong Excel
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply