Hãy lập bảng dấu của sinα,cosα,tanα theo vị trí M thuộc góc phần tư thứ I, II, III, IV xác định bởi hệ | Bostonenglish.edu.vn

Hãy lập bảng dấu của sinα,cosα,tanα theo vị trí M thuộc góc phần tư thứ I, II, III, IV xác định bởi hệ tọa độ Oxy. Hỏi M trong góc phần tư nào thì.. Bài 21 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Xét góc lượng giác (OA; OM) = α, trong đó M là điểm không nằm trên các trục tọa độ Ox, Oy. Hãy lập bảng dấu của sinα,cosα,tanα theo vị trí M thuộc góc phần tư thứ I, II, III, IV xác định bởi hệ tọa độ Oxy. Hỏi M trong góc phần tư nào thì.

a) sinα ,cosα cùng dấu

b) sinα ,tanα khác dấu

Đáp án

Có bảng dấu:

 

I

II

III

IV

sin

+

+

cos

+

Quảng cáo

+

tan

+

+

cot

+

+

a) M trong các góc phần tư I, III thì sinα và cosα cùng dấu (tanα > 0)

b) M trong các góc phần tư II, III thì sinα, tanα khác dấu (tức cosα < 0)

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Tại sao nói quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa - Quy luật giá trị | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply